Karlovarská síť podpory nadání

Mgr. Věra Mühlheimová

koordinátor podpory nadání

tel: 353585039
tel: 775571624
E-mail: vera.muhlheimova@npicr.cz

Aktualizace škol se zaměřením na rozvoj nadání.

Aktualizace sítě podpory nadání - rozšiřování její působnosti

Možnosti spolupráce jednotlivých subjektů podporujících nadání. Možnosti  školních poradenských pracovišť pro rozvoj nadání.  

Metodická pomoc školám při vzdělávání žáků nadaných, možnosti práce s heterogenní třídou, možnosti diferencovaného vzdělávání.

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje nadání

Informavanost škol a školských zařízení o aktivitách v oblasti rozvoje nadání.

Mgr. Jitka Škrabánková

koordinátor podpory nadání

tel: 000000000
tel: 777487757
E-mail: jitka.skrabankova@npicr.cz

.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

PPP Karlovy Vary

Člen krajské sítě KKS SIPON
Pedagogická a psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů. Spolupráce se školami na doporučení ke vzdělávání v oblasti péče o nadané.

Základní škola a mateřská škola Oloví

Člen krajské sítě
Klub silných už programuje

Základní škola Sokolov

Člen krajské sítě
*

Gymnázium Cheb

Člen krajské sítě KKS
Gymnázium Cheb pro nadané a mimořádně nadané žáky

Základní škola Karlovy Vary

Člen krajské sítě
Škola poskytuje možnost individuální podpory bystrým a nadaným žákům . Podporujeme cíleně osobnostní rozvoj a kompetence žáků prostřednictvím předmětu Etická výchova.

Základní škola Horní Slavkov

Základní škola spolupracující s Mensou, účastní se soutěží a v mimoškolních aktivitách nechybí hrátky s logikou.

Základní umělecká škola Sokolov

Sokolov
Člen krajské sítě KKS SIPON
*zakládající člen Rady ZUŠ

Základní škola Rotava, Nová Plzeň 673, Rotava

Člen krajské sítě KKS
Škola rozvíjí potenciál všech dětí a žáků.

Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, 36301 Ostrov

Člen krajské sítě KKS
*

ČŠI - krajský inspektorát Karlovy Vary

Člen krajské sítě KKS
*