master-coordinator

Zdeněk Smrčka

koordinátor online poradny

Online poradna

Pokud Váš dotaz nenaleznete v odpovědích níže, můžete nás kontaktovat přes Online poradnu, případně oslovit přímo Vašeho krajského koordinátora podpory nadání.

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídající pracovníci Talentcentra NPI ČR a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky.
Jestliže Váš dotaz nebyl již zodpovězen v publikovaných odpovědích, můžete nám jej zaslat na e-mail zdenek.smrcka@npi.cz nebo využít online formuláře

Publikované odpovědi

Kde získat finanční podporu? Nadaní žáci jsou často z chudých rodin; náklady na některé aktivity jsou poměrně vysoké, neumožňují tedy žákům se jich zúčastnit (nebo žáci neví, kam se o podporu přihlásit). Často je problém i cestovné.

25.01.2019
Pro zájemce z řad jednotlivců doporučujeme pokusit se využít některé ze stipendií či ocenění v naší rubrice na tomto webu. Pro školy a organizátory MŠMT vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzděl ...

Podmínky pro učitele jsou ve školách nastaveny tak, že ani nemá příliš mnoho možností, jak se například ve výuce mimořádně nadanému žákovi více věnovat – vysoký počet žáků, nedostatečné časové možnosti apod. Co s tím?

25.01.2019
Identifikaci a podporu nadání žáků primárně zajišťuje škola. Škola je také místem, které může využít podpůrná opatření prvního stupně. Může jít například o: Individuální integrace je model využívaný nejčastěji. Individuální integrace je zajišťová ...

Kteří žáci by spadali do IV. stupně podpory podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných?

25.01.2019
Do druhého stupně podpory mohou spadat nadaní i mimořádně nadaní, do třetího stupně podpory mimořádně nadaní, u kterých se umožňuje obohacování nad rámec výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí výjimečnost těchto žáků. [P ...

Jak jsou školy připraveny s takovými (nadanými) dětmi pracovat? Může nastat problém, pokud se takové dítě zařadí mezi ostatní průměrné prvňáky? Má MSMT nějaký koncept, zařazují se tyto děti do speciálních tříd? Chystá se něco do budoucna?

25.01.2019
Vhodné je, aby takové dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, které poskytne škole (mateřské/základní) doporučení k jeho výchově a vzdělávání ve škole. Rodiče často ŠPZ vyhledají sami, avšak pokud ne, bývá vhodné, aby škola rodičům ...

Jaké byste doporučil vhodné hry pro nadané děti předškolního věku v mateřské školce?

25.01.2019
Jako velmi vhodnou aktivitu pro práci s nadanými dětmi předškolního věku mohu doporučit deskové hry. Jsem přesvědčen, že pro tyto účely jsou mimořádně vhodné především hry z řady Smart games. Nejde o hry v klasickém slova smyslu, vlastně kaž ...

Jak diagnostikovat nadání?

25.01.2019
Diagnostikovat nadání je možné vícero způsoby. Můžete využít služeb komerčních institucí, např. Centra nadání, Mensy a jiných, a nebo, pakliže má mít diagnostika nějaký reálný přesah, je třeba využít služeb pedagogicko psychologické poradny. Vybrat s ...

Online formulář