Soutěž v jazyce anglickém

Zařazení žáků do jednotlivých kategorií upravují Propozice.
Soutěžní kategorie, pro které se soutěž v jazyce anglickém koná, jsou tyto:
kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole
kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole,
kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií 1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
kategorie III. C - je určena žákům SOŠ probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Další informace o soutěžích a jazykovém vzdělávání v anglickém jazyce:
Soutěž Juvenes Translatores – pro mladé jazykové talenty z EU, informace o přihlašování a celé soutěži naleznete na sránkách https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_cs. Kontakt pro ČR: DGT-Prague@ec.europa.eu.
Debatní pohár, debatní liga – soutěže družstev v debatování, zajišťuje Asociace debatních klubů ČR, www.debatovani.cz.
National Literary Award for Young Writers – literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13–15 let, 16 – 17 let a 18 –19 let). Není určeno bilingvním studentům. http://www.literaryaward.cz/ Kontaktní adresa: Petr Fantys, Jitka Švecová, Glossoli z.s., Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel.: +420 603 417 550; +420 731 408 280; e-mail: award@literaryaward.cz.
Americké centrum - přibližuje život v USA odborné i laické veřejnosti, pořádá přednášky, kulturní programy, více informací  na http://www.americkecentrum.cz. Kontaktní adresa: Americké centrum, Tržiště 13, 118 01 Praha 1, tel.: +420 257 530 640; e-mail: acprague@state.gov
British Council – je mezinárodní organizací Spojeného království podporující mezikulturní spolupráci a příležitosti ve vzdělávání (studium v zahraničí, skládání mezinárodních jazykových zkoušek), více informací na http://www.britishcouncil.org. Kontaktní adresa: Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1, tel.: 420 221 991 160; e-mail: info.praha@britishcouncil.cz.

Organizační řád soutěže platný od 18. 11. 2019

Doporučený obsah soutěže

Písemná část: 

-     poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu odpovídá soutěžící na otázky; soutěžící slyší text vždy dvakrát),

-     spelling,

-     reading (ověřuje porozumění čtenému textu; na základě přečteného odpovídá soutěžící na otázky).

Ústní část:

-     krátký úvod (představení),

-     úvaha na zadané téma, řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Diskutovaná témata vycházejí z běžného života.

Konverzační témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen obhájit svůj názor.

 

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967

Propozice