Informační text NPI Ostrava_SPN_2023

Informační text NPI Ostrava_SPN 2023 - Aktualizované

Systém podpory nadání a péče o nadané v MSK

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané děti, žáky, studenty. 

O podporu školám a institucím v krajích se starají krajští koordinátoři podpory nadání, kteří organizují činnost dvou krajských sítí, krajskou síť podpory nadání, která sdružuje organizace zabývající se podporou nadání a krajskou koordinační síť, kde jsou zařazeny instituce, které se podílejí na tvorbě politiky podpory nadání. V naší krajské síti spolupracujeme také s vysokými školami, a to zejména s Centrem popularizace VŠB-TUO, které nabízí cca 400 aktivit pro žáky základních a středních škol a s Centrem pro výzkum vzdělávání OSU

V každém roce vypisujeme termíny otevřených vzdělávacích programů a kulatých stolů na téma nadaní. Pokud jste členy krajských sítí, informace o pořádaných akcích vám zašleme emailem, jinak si je můžete najít zde. Na vaše přání uspořádáme vzdělávací program přímo pro vás.

Naše krajské pracoviště se orientuje především na pomoc školám při vytváření systémové podpory nadání, kde vycházíme z vlastní metodiky a ve spolupráci s mateřskými, základními a středními školami v síti nabízíme zprostředkování stáží na různá témata týkající se práce s nadanými dětmi a žáky. 

Na základě zkušeností NPI ČR a krajského pracoviště Ostrava s touto problematikou doporučujeme:

NPI ČR vytvořilo na téma nadání množství webinářů, jejich záznamy jsou pro zájemce k dispozici na:  

 • Jak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce zde
 • Péče o nadání v běžné škole, zde
 • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
 • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde, k tomu odkaz na prezentaci, zde
 • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci, zde

Virtuální hospitace:

 • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha – PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků. Podívejte se, jak se žáci 2. ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové „poprali“ s projektem na téma Vznik Československa, zde
 • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova – Mgr. Lenka Baše. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností, Hálkova 4, zde.
 • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava – Mgr. Stanislava Korcová. Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi, zde.

Podcasty:

 • Jak nejlépe podporovat nadané děti? (PhDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.), zde.
 • Nadání a handicap. Svůj život s dvojí výjimečností sdílí v novém podcastu studentka Jana, zde.

Na co bychom Vás rádi upozornili:

 • Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb., zde .
 • Tematická zpráva ČŠI Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách zde.
 • Metodika: Jak předcházet nevhodnému nálepkování žáků: Metodické materiály (talentovani.cz).

Užitečné odkazy

Vaše dotazy je připravena zodpovědět krajská koordinátorka:

Ing. Martina Čaputová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 778 880 451)  

Vytisknout E-mail