Informační text NPI Hradec Králové_SPN_2023

Informační text NPI Hradec Králové_SPN 2023

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané.

Královéhradecká a Pardubická síť podpory nadání tvoří dohromady provázanou Východočeskou krajskou síť. Jejími členy jsou školy a školská zařízení, zájmové a volnočasové organizace a další subjekty pečující o nadání a rozvíjející talent dětí a mládeže. V krajských koordinačních skupinách (KKS) zasedají zástupci škol, NPI ČR, Krajského úřadu, Pedagogicko-psychologických poraden a dalších organizací a zaměstnavatelů angažovaných v talent managementu. 

Informace o dění v krajích rozesílá Markéta Palečková ve formě newsletteru (přibližně 4-5x do roka). K odběru newsletteru je možné se přihlásit na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na uvedených kontaktech je možné dále poptávat semináře a kurzy dalšího vzdělávání, konzultace pro učitele a vedení škol, informační balíček pro školy začínající s podporou nadání i odpovědi na konkrétní dotazy ze školní praxe.

Užitečné odkazy k tématu: 

 • Informační blok „Nadání a nadaní
 • Nejen k tématu hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných při distanční výuce jsou věnovány informace ZDE
 • Doporučení, inspirace a náměty pro sestavování IVP a PLPP

NPI ČR vytvořilo k tématu webináře a virtuální hospitace:

  • On-line programJak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce zde
  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
  • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde, k tomu odkaz na prezentaci, zde
  • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci zde
 • Virtuální hospitace:
  • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha – PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova – Mgr. Lenka Baše. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností, zde.
  • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava – Mgr. Stanislava Korcová, zde

Národní pedagogický institut České republiky, krajské pracoviště Hradec Králové, 

Luční 460, 50003 Hradec Králové 

Mgr. Bc. Markéta Palečková, 778 546 754, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytisknout E-mail