Informační text NPI Zlín_SPN_2023

Informační text NPI Zlín_SPN 2023 - Aktualizované

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané.

Krátká videa ukazují práci Krajského koordinátora podpory nadání:

 1. Směrem do škol, zde
 2. Propojování aktéru v kraji, zde

Priority Zlínského kraje na rok 2023:

 • -Síťování škol a institucí zabývajících se nadáním, aktivní sdílení informací o nadání a nadaných dětech mezi institucemi.
 • - Pravidelné setkávání mezi subjekty Krajské koordinační skupiny (KKS), Krajské sítě podpory nadání (KSPN) i ostatními zástupci dalších institucí.
 • - Monitoring kvality péče o nadané žáky na vybraných školách (evaluace náslechů, spolupráce s ČŠI).
 • - Pomoc školám v nastavení školní koncepce podpory nadání.
 • - Organice vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky o problematice nadání, podpora aktivního sdílení znalostí a dovedností z oblasti péče o nadané děti.

V rámci Zlínského kraje se do systému podpory nadání mimo jiné zapojily např. tyto instituce:

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu 

Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Zlínský kraj, Radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury 

Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Městský úřad Otrokovice, Odbor školství a kultury 

nám. 3. května 1340, 765 02  Otrokovice 

Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát 

Zarámí 88/88, 760 01 Zlín 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín 

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 

Středová 4694, 760 05 Zlín – Jižní Svahy 

Sociálně pedagogická poradna 

nám. T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 

Centrum pro studenty se specifickými potřebami 

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 

Centrum podpory vzdělávání (FHS UTB ve Zlíně) 

Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 

Mateřská škola Valašské Meziříčí 

J. K. Tyla 419, Valašské Meziříčí, 757 01 

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 

Česká 4787, 760 05 Zlín 

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace 

Kollárova 3945, 767 01 Kroměříž 

Mateřská škola Zlín 

Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, 763 02 Zlín-Malenovice 

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace 

U Dřevnice 206, Zlín-Louky  763 02 

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. 

Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště + 

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 

Větrná 1063, Uherské Hradiště,  

686 05 

Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace 

687 56 Prakšice 100 

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace 

Bohuslavice u Zlína č. 221, 763 51 

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 

17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany 

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Komenské-ho 1720, 68603 Staré Město 

Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Šumice 113, 687 31 

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 

Mariánské náměstí 41, 68801 Uherský Brod 

Základní škola Vsetín, Sychrov 97 

MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, Vsetín 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 

Základní škola Valašské Klobouky 

Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky 

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice 

Komenského 101, 687 51  Nivnice 

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace 

tř. Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín 

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 

Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace 

Kvítková 4338 760 01 Zlín 

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 

Michala Urbánka 436, Vsetín 755 01 

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 

J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 

Střední škola Kostka 

Pod Pecníkem 1666 Vsetín 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

Pilařova 3, Kroměříž 767 01 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 

Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí 

Gymnázium Uherské Hradiště 

Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 

Lesní čtvrť III, 1364, 760 01 Zlín 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace 

Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko 

nám. Míru 664, Veselí nad Moravou 

Další informace k podpoře nadání naleznete zde:

 • NPI ČR vytvořilo na téma nadání množství webinářů, jejichž záznamy jsou pro zájemce k dispozici na:

  • On-line program Jak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce zde  
  • Webinář: Práce s nadaným žákem na 2. st. ZŠ, zde.

  • APIV A: Péče o nadání v běžné škole, zde
  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
  • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde; k tomu odkaz na prezentaci, zde
  • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci, zde

 

 • Virtuální hospitace:
  • Virtuální hospitace 1. st. ZŠ – Mgr. Alena Nováková, ZŠ Křídlovická, Brno, zde
  • Virtuální hospitace 2. st. ZŠ – nastavení systému podpory nadání na ZŠ Čapkova, Klatovy, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha – PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků na Základní škole nám. Curieových, Praha 1. Podívejte se, jak se žáci 2. ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové „poprali“ s projektem na téma Vznik Československa, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova – Mgr. Lenka Baše. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, zde.
  • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava – Mgr. Stanislava Korcová. Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka z Mateřské školy Varenska v Ostravě je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi, zde.
 • Články:
  • Práce s nadanými žáky (Z. Chocholoušková), zde
 • Doporučení, inspirace a náměty pro sestavování IVP a PLPP
 • Aktuality – Na co bychom Vás rádi upozornili:
  • Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb., zde
 • Užitečné odkazy

2. pololetí 2023 – akce v našem kraji: 

Název programu: Práce s diferencovanou třídou se zaměřením na nadané žáky

Číslo programu: X45-51-23-232-1

Anotace: Účastníci semináře se zamyslí nad tím, co všechno je ovlivňuje při plánování výuky ve třídě s ohledem na její složení a uvědomí si důležitost pedagogické diagnostiky. Identifikují nadané žáky a zmapují jejich potřeby a projevy ve vyučování. Seznámí se se základní legislativou spojenou s danou problematikou. Zamyslí se nad tím, jak lze různé úkoly diferencovat s ohledem na vzdělávací možnosti a potřeby svých žáků. Rozeberou představené metody a formy práce a vyzkoušejí si práci s učebními pomůckami a dalšími podpůrnými materiály pro práci s diferencovanou třídou v různých vyučovacích předmětech. Zamyslí se nad faktory, které ovlivňují motivaci žáků k diferencované práci. Seznámí se se způsoby efektivního hodnocení diferencované práce žáků.

Termín konání: 14. září 2023, 08.30 - 12.00

Místo konání: NPI ČR Zlín, Potoky 267

Cílová skupina: všichni pedagogové a psychologové

Lektoruje: Mgr. Lenka Ondráčková

Cena: 400 Kč

Pozn. Účast na vzdělávacím programu není podmíněna účastí na navazujícím programu Setkání krajské koordinační skupiny.

Odkaz na přihlášení se na akci: https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/69339-prace-s-diferencovanou-tridou-se-zamerenim-na-nadane-zaky79

Název programu: Setkání krajské koordinační skupiny - Práce s diferencovanou třídou se zaměřením na nadané žáky

Číslo programu: C28-51-23-232-14

Anotace: Cílem akce je sdílení novinek v problematice péče o nadané děti, žáky a studenty ve Zlínském kraji a podpora spolupráce mezi členy KKS (Krajské koordinační skupiny). Úvodem bude dán prostor členům KKS prezentovat novinky a nabídky aktivit ve vztahu k problematice péče o nadané. Hlavní část programu bude věnována řízené diskusi k tématu práce s diferencovanou třídou se zaměřením na nadané žáky.

Termín konání: čtvrtek 14. září 2023, 13.00 - 15.00

Místo konání: NPI ČR Zlín, Potoky 267

Cílová skupina: vhodné pro koordinátory podpory nadání či jiné odborníky specifikující se v oblasti péče o nadané žáky

Lektoruje: Mgr. Lenka Ondráčková

Cena: Akce je pro účastníky zdarma.

Pozn. Účast na vzdělávacím programu není podmíněna účastí na předchozím programu Práce s diferencovanou třídou se zaměřením na nadané žáky.

Odkaz na přihlášení se na akci: https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/69342-setkani-krajske-koordinacni-skupiny119

Název programu: Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ

Číslo programu: Q67-51-23-232

Anotace: Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání v MŠ obnáší, a navede je k vytváření vlastního systému péče o nadání na konkrétním zařízení. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání,  rozdíly v pojmech nadané a mimořádně nadané dítě,  významem rané stimulace v předškolním období, vzdělávací potřeby nadaných dětí, specifika a odlišnosti v oblasti biologického a psychického vývoje, formy práce s nadanými dětmi, různými typy nadání a 9 typů inteligence, instituce, které se nadaným dětem věnují a jejich nabídka, možné formy spolupráce s rodiči, nabídka vhodných aktivit pro děti s vyšším potenciálem. 

Termín konání: čtvrtek 5. října 2023, 09.00 - 15.30

Místo konání: NPI ČR Zlín, Potoky 267

Cílová skupina: učitelé MŠ

Lektoruje: Mgr. Stanislava Korcová

Cena: 610 Kč

Odkaz na přihlášení se na akci: https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/69560-systematicky-uvod-do-problematiky-nadani-pro-ms33

Název programu: Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji - Rozvoj nadání žáků pomocí vrstevnického učení

Číslo programu: J42-51-23-232

Anotace: Vzdělávací program má formu stáže na základní škole ve Střílkách. Lektorkou programu je Mgr. Martina Raiserová. Hlavním tématem stáže je vrstevnické učení jako pedagogická metoda, která vyžaduje spolupráci mezi žáky při učení a řešení úkolů. Tato metoda je založena na myšlence, že interakce mezi vrstevníky může pozitivně ovlivnit učební proces a podpořit rozvoj různých kompetencí žáků a jejich nadání. Po úvodním představení konceptu vrstevnického učení bude následovat tematická hospitace ve výuce, která bude ukončena reflexí. Akce je vhodná pro učitele a učitelky působící na 1. stupni ZŠ

Termín konání: úterý 10. října 2023, 08.30 - 12.30

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Střílky

Cílová skupina: učitelé 1. st. Zš

Lektoruje: Mgr. Martina Raiserová

Cena: 400 Kč

Odkaz na přihlášení se na akci: https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/74578-staze-pedagogu-podpora-rozvoje-nadani-deti-zaku-a-studentu-ve-zlinskem-kraji

 

Školy, ve kterých probíhá ve Zlínském kraji nastavování systému podpory nadání v roce 2023:

Škola

ZŠ Morkovice

ZŠ Holešov 1

a další školy

Kontakty – Koordinátorka podpory nadání 

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. 

Potoky 267, 

760 01 Zlín 

Mobil: 777 456 561 

E-mail: eva.klimecka@npi>cr.cz

Vytisknout E-mail