Pomoc školám a organizacím

Systémové materiály, které mohou pomoci školám i dalším organizacím realizovat podporu nadání. Finanční zdroje využitelné pro realizaci podpory nadání jsou na stránce Finanční zdroje pro školy a organizace.

Výsledky hledání

Plán podpory nadání na ZŠ Proseč

Příklad dobré praxe strategického dokumentu školy vypracovaný pedagogy a managementem školy MŠ a ZŠ Proseč.

Bulletin Active Citizens 2019

Bulletin společensky angažovaných studentů Active Citizens Zatlanka.

Vzorový projekt pro gymnázia - využití šablon

Prezentace, jak lze využít šablony pro zpracování projektu podpory nadání v gymnáziích.

Vzdělávací programy NPI ČR k tématu nadání

Vzdělávací programy, které nabízí Národní pedagogický institut České republiky k vzdělávací oblasti podpory nadání.

20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu

Český překlad zásadní publikace pro učitele, na které se podílela řada současných špičkových psychologů a pedagogů. 

20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých a nadaných žáků od mateřské po střední školu - předmluva a shrnutí

Shrnutí nejdůležitějších principů upravených pro kontext českého čtenáře.

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka

V periodiku Řízení školy vyšel text Lenky Baše, který přehledně shrnuje postup a výhody identifikace mimořádně nadaných žáků. Dovolujeme si jej odkázat spolu s isnpirativním článkem Přístupy ke vzdělávání nadaných žáků.

Jak řešit problémy spojené se společným vzděláváním nadaných žáků v běžné škole?

Šablony - vzorový projekt pro školu

Prezentace ukazuje příklad projektu, kde lze ze šablon připravit a zrealizovat systém podpory nadání na základní škole. Obdobně lze postupovat i u středních škol.

Příklady dobré praxe realizace šablon pro podporu nadání

Inspiromat pro školy, které chtějí zavést podporu nadání, k tomu jak využít pro tento účel šablony z programu OPVK připravilo MŠMT a NIDV. Inspiromat uvádí dobré příklady projektů, které byly realizovány. Šablony umožňují, aby jejich vhodnou kombinací vznikl propracovaný systém podpory nadání od proškolení pedagogů, přes zapojení odborníků do výuky až po spolupráci s rodiči dětí atd.