Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci, Programování webu a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie respektují věk soutěžicích, kategorie mládež je určena pro žáky středních škol, kategorie žáci pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceleteých gymnázií. Obě věkové kategorie jsou hodnoceny samostatně. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.

MŠMT zveřejnilo Věstník „Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/21“, které lze podle vyjádření pořadatelů uskutečnit zcela distančně. Soutěž v programování se v letošním školním roce uskuteční online.

Propozice soutěže 2020/21

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016
 
Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV) a DDM Praha 2.

Mezinárodní soutěž “Capture The Flag 153+1"
Druhý ročník mezinárodní soutěže "Capture The Flag 153+1" má za cíl atraktivním a přístupným způsobem rozvíjet zájem mladých lidí o kybernetickou bezpečnost. Organizátorem soutěže je Institut spravedlnosti ve Varšavě. Soutěž je vytvořena pro mladé IT nadšence, kteří by chtěli rozvinout své dovednosti v IT a dovědět se více o tématu kybernetická bezpečnost. Soutěž je dvoustupňová, učená pro žáky veřejných a privátních škol členských států Visegrádské skupiny (žáky středních škol, středních odborných škol a OA se specializací informační technologie). První mezinárodní kvalifikační kolo se uskuteční od 9. – 20. listopadu 2020 a je organizováno online, druhé kolo grand finále bude probíhat 3. – 4. prosince 2020 ve Varšavě za účasti 10 nejlepších týmů z každého členského státu. Soutěže se mohou účastnit, jak dvoučlenné týmy, tak i jednotlivci. Do soutěže se lze přihlásit do 8. listopadu 2020 na stránkách soutěže https://www.153plus1.eu/#/, kde získáte i více informací.

 

 

 Sponzoři soutěže

 Red Hat  DPS  CW  IDG  HD WORLD  SecurityWorld

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214