Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci, Programování webu a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie v daném školním roce upřesňují propozice. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.
Programovací jazyky: pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen
Programování mikrořadičů: seznam součástek bude doplněn
Programování webu: v letošním šk. roce se nekoná

Propozice pro šk. rok 2021/2022_oprava
Krajská kola: 21. - 23. 4. 2022
Ústřední kolo: 24. - 26. 6. 2022

Výsledkové listiny ústřední kolo, konané 19. června 2021 online

Výsledky kategorie WEB_2021

Výsledky kategorie Mikrořadiče_2021

Výsledky kategorie Mládež_2021

Výsledky kategorie Žáci_2021

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016
 
Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV) a DDM Praha 2.
 
 Sponzoři soutěže

 Red Hat  DPS  CW  IDG  HD WORLD  SecurityWorld

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214

Výsledky