Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci, Programování webu a Programování mikrořadičů. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky. Bližší informace naleznete  v propozicích soutěže na šk. rok 2020/21.

Programovací jazyky: pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen
Programování webu: v této kategorii se používají následující programovací jazyky HTML, CSS a JavaScript.
Programování mikrořadičů seznam součástek viz níže

Termíny a soutěžní kola: všechna soutěžní kola probíhají distanční formou
Krajské kolo se koná 22. dubna 2021
Ústřední kolo
: 19. června 2021

Seznam součástek pro krajské kolo, kategorie Mikrořadiče:
Řídící jednotka (Arduino nebo podobné -- vaše oblíbená platforma)
* Servo motorek (např. SG90)
* Indikátor vychýlení servo motorku (např. ručička, bývá součástí dodávky)
* 2x Mikrospínač
* 1x Dvoupolohový přepínač
* 2x LED, každá jiné barvy
* LED pásek s alespoň 11 RGB LED (např. https://www.postavrobota.cz/Adresovatelny-LED-pasek-18W-m-WS2812B-RGB-1-66cm-d148.htm)
* Potenciometr
* Dvoupolohový přepínač
* Nepájivé pole a drátky v dostatečné zásobě
* Součástky nutné pro zapojení výše uvedeného (např. pro nastavení pracovních bodů -- odpory apod.)

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016
 
Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV) a DDM Praha 2.
 
 Sponzoři soutěže

 Red Hat  DPS  CW  IDG  HD WORLD  SecurityWorld

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214