Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci a Programování mikrořadičů. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže (adresář naleznete v propozicích soutěže) nebo u svého učitele informatiky. Soutěžní kategorie v daném školním roce upřesňují propozice.


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Propozice na školní rok 2022/23

Výsledkové listiny krajské kolo, duben 2023


Ústřední kolo: 23. června 2023,

Prezence od 9:30 v prostorách školy, jízdné se účastníkům (žáci, doprovod) neproplácí

záčátek v 10 : 00 ve Střední škole a Vyšší odborné škole aplikované kybernetiky s. r. o., Hradecká 1151, Hradec Králové

Záštita hejtmana Královehradeckého kraje

Záštita Statutárního města Hradec Králové

Kontakt: Ing. Jana Ševcová, jana.sevcova@npi.cz;

 

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214

Úlohy