Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie v daném školním roce upřesňují propozice. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Soutěžní kategorie:
Programovací jazyky: pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen Programování mikrořadičů: seznam součástek pro krajské kolo viz níže
Programování webu: v letošním šk. roce se nekoná
Povolení užití Webu při řešení úloh je na úvaze organizátora. Soutěžící, ale nesmí aktivně používat chat.
Propozice pro šk. rok 2021/2022_oprava

Výsledkové listiny krajského kola, které se konalo 22. - 24. 4. 2022

Záštitu nad letošním ročníkem ústředního kola soutěže v Programování převzali:
hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig, gen. v. v.
primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Ústřední kolo:
24. - 26. 6. 2022, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6GPS souřadnice:50°12'15,4"N,15°49'37,79"E

Výsledková listina ústředního kola Soutěže v programování, 24. - 26. 6. 2022, Univerzita Hradec Králové, FIM

POZVÁNKA

PROPOZICE k ústřednímu kolu

HARMONOGRAM

24. 6. od 13 h možná registrace, proplcení jízdného na účet, poku jedete autem je nutné mít staženou z IDOS cenu jízdenky a tu odevzdat při registraci

Ubytování na DM Hradební je možné od 15 hodin
                17 h zahájení souteže, aula FIM

Ubytování a stravování je zajištěno pro soutěžící na Domově mládeže SPŠ,  SOŠ a SOU Hradební 1029/2

Přihlašování do ústředního kola je OTEVŘENO  Přihlašování končí 14. 6. 2022

Informace ohledně soutěže podá kolega Mgr. Vladislav Zubr, v.zubr@barak.cz

Pro kategorii MIKROŘADIČE je v ústředním kole nutné mít tyto pomůcky

 

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016
 
Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV) a DDM Praha 2.
 
 Sponzoři soutěže

 Red Hat  DPS  CW  IDG  HD WORLD  SecurityWorld

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut České republiky
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha
Tel.: 603860963
Tel.: 222122214