O nás

NPI ČR je pověřeno realizací Systému podpory nadání. Je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. NPI ČR nabízí školám, vedení škol, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům a jejich rodičům řadu aktivit podporujících rozvoj nadání a péči o nadané. V každém kraji ČR působí krajský koordinátor podpory nadání, který pracuje s krajskou sítí podpory nadání, a který školám poskytuje informační a metodickou podporu včetně nabídky vzdělávání a rovněž spolupracuje s dalšími aktéry podporující nadání na krajské úrovni: pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými úřady, ČŠI atd. Veškeré informace pro žáky, pedagogy a rodiče k Systému podpory nadání naleznete na webu www.talentovani.cz

NPI ČR organizuje řadu soutěží zaměřených na jazyky, historii, literární a výtvarnou tvořivost, programování, matematiku a přírodní vědy. Pro účastníky, kteří prokáží hluboký zájem o daný obor, jsou připraveny navazující soutěžní a nesoutěžní aktivity v České republice i v zahraničí.

Portál Talentovaní.cz vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání), který realizoval Národní institut pro další vzdělávání.

Náš tým

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

garantka podpory nadání

email: zdenka.chocholouskova@npi.cz

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

garantka podpory nadání

email: zdenka.chocholouskova@npi.cz
Ivana Lichtenberková

Ivana Lichtenberková

koordinátorka podpory nadání

e-mail: Ivana.lichtenberkova@npi.cz

Ivana Lichtenberková

koordinátorka podpory nadání

e-mail: Ivana.lichtenberkova@npi.cz
Světlana Durmeková

Světlana Durmeková

vedoucí skupiny krajských koordinátorů péče o nadané z PPP

e-mail: svetlana.durmekova@npi.cz, tel.: 778 972 670

Světlana Durmeková

vedoucí skupiny krajských koordinátorů péče o nadané z PPP

e-mail: svetlana.durmekova@npi.cz, tel.: 778 972 670
Ing. Jana Ševcová

Ing. Jana Ševcová

tajemník soutěží, email: jana.sevcova@npi.cz

Soutěže: Pythagoriáda, Soutěž v programování, Soutěž v ruském jazyce, Soutěž v anglickém jazyce

Ing. Jana Ševcová

tajemník soutěží, email: jana.sevcova@npi.cz

Soutěže: Pythagoriáda, Soutěž v programování, Soutěž v ruském jazyce, Soutěž v anglickém jazyce