Ústecká síť podpory nadání

Ing. David Kadlec

koordinátor podpory nadání

tel: 723103390
tel: 723103390
E-mail: david.kadlec@npi.cz
 • systémová spolupráce se školami v oblasti podpory nadání
 • podpora se zaměřením na přírodovědné vzdělávání (chemie, biologie, environmentální výchova) či technické obory
 • síťování škol a institucí zabývajících se nadáním a jejich postupné rozšiřování
 • monitoring kvality péče o nadané a talentované žáky na zapojených školách
 • podpora nadaných žáků v rozvoji jejich talentu (účast na soutěžích/výzkumných projektech/konferencích, badatelské programy, zajištění odborných exkurzí, využití výzkumné infrastruktury aj.)
 • podpora pedagogů (rozvoj kompetencí, vzdělávací programy, společná setkání a sdílení zkušeností, tandemová výuka či odborník do výuky aj.)
 • systémové budování Krajské koordinační skupiny (KKS), pravidelné setkávání se zástupci Krajské sítě podpory nadání (KSPN)

 

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Gymnázium Kadaň

Člen krajské sítě KKS SIPON
Každý člověk je jedinečná osobnost, má specifické hodnoty, cíle, zájmy, talent a čím více žije v souladu s těmito hodnotami, tím spokojenější a naplněnější život má. Pro všestranný rozvoj osobnosti je nutné, aby škola nabízela bezpečné a příjemné pro...

Gymnázium Žatec

Poskytujeme vzdělávací a zájmové aktivity. Nabízíme možnost účasti v různých kroužcích organizovaných podle zájmu žáků školy, některé aktivity jsou určené pro zájemce z řad žatecké veřejnosti.

Školka Šikulka, Lužice

Ať činnost dělají děti samostatně. Ať je činnost založená na spolupráci dětí. Ať si činnosti samy děti volí a uklízí pomůcky. Ať činnost dětem umožňuje volit vlastní postup.

ZŠ T. G. Masaryka Štětí

základní a zájmové vzdělávání

Podkrušnohorské gymnázium Most

Člen krajské sítě SIPON
*

Badatelská akademie BADATEL

Člen krajské sítě SIPON
BA-D je vzdělávací projekt pro žáky ZŠ s cílem zprostředkovat sdílení nadaných, přemýšlivých a vnímavých dětí, motivovat je k dalšímu bádání, myšlení v souvislostech a budovat jejich zdravé sebevědomí. V době školy, mimo školu, na několik týdnů v roc...

Gymnázium Teplice

Člen krajské sítě KKS SIPON
*

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Člen krajské sítě KKS SIPON
*

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

*

3. základní škola Kadaň

Člen krajské sítě KKS SIPON
Spolupracujeme s centrem rozvoje nadaných dětí při Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, které se věnuje výzkumu v oblasti dětské diagnostiky intelektově nadaných dětí. Pedagogové se účastní webinářů a naši žáci ...