Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a  ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Více v propozicích soutěžě.

Školní rok 2021/2022
Tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“.

  • kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie je Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.
  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je Středoevropská šlechta na pozadí  dějinných událostí v letech 1648-1948.

Zadání úloh školního kola bylo rozesláno 3. ledna na krajské garanty soutěže viz adresář v propozicích.

Propozice 51. ročníku (šk. rok 2021/22)
POZOR Změny v Propozicích: adresa tajemnice, adresa KV a termínů. V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.
Adresa na tajemnici soutěže: PhDr. Michaela Tužilova, michaela.tuzilova@npi.cz

Harmonogram soutěže:
školní kolo - leden 2022
okresní kolo - 22. - 25. 3. 2022
krajské kolo - 4. - 6. 4. 2022
ústřední kolo - 22. - 25. květen 2022, Hradec Králové

Výsledky ústředního kola DěO 2021

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Výsledková listina - vzor

 

 

 

 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967