Dějepisná olympiáda

Ústřední kolo ročníku 2021-22 se konalo v Hradci Králové v termínu 22. - 25. 5. 2022, všem účastníkům srdečně blahopřejeme.

Pořadí prvních 10 míst v obou kategoriích najdete níže pod odkazem "Výsledky".

Požadavky písemné práce ústředního kola 51. ročníku naleznete v sekci ÚLOHY, kde jsou zároveň vyvěšeny testy ÚK a jejich řešení.

 

Tajemnice soutěže: PhDr. Michaela Tužilova, michaela.tuzilova@npi.cz, tel 733 125 967

Propozice 51. ročníku (šk. rok 2021/22) změna garanta OLK. - . 

Změna: krajský organizátor v Olomouckém kraji:. května 

Bc. Romana Fedurcová

+420 585 508 661

r.fedurcova@olkraj.cz

 

V případě jakýchkoliv nejasností prosím detailně prostudujte propozice a organizační řád soutěže a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a  ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Více v propozicích soutěžě.

Školní rok 2021/2022
Tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“.

  • kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie je Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.
  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je Středoevropská šlechta na pozadí  dějinných událostí v letech 1648-1948.

 

Harmonogram soutěže:
školní kolo - leden 2022
okresní kolo - 22. - 25. 3. 2022 
krajské kolo - 4. - 6. 4. 2022
ústřední kolo - 22. - 25. 5. 2022, Hradec Králové

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Výsledková listina - vzor 

Ve výsledkové listině jsou upraveny podmínky postupu!

 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967

Úlohy