Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Na základě dohody mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Katedrou pomocných věd historických a archivnictví došlo k předání soutěže Dějepisná olympiáda novému organizátorovi.
Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola soutěže a poskytuje metodickou podporu nižších kol (školní, okresní a krajská kola soutěže).
Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Organizátoři ústředního kola uvažují o možnosti uspořádat pro žáky a studenty Letní školu historie. Pomozte jim prosím v rozhodování a případném nastavení této školy svým hlasováním v krátké anketě: http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/293415334/. Hlasování bude uzavřeno 13. 11. 2022.

Došlo ke změně konání postupových kol viz nové propozice školní rok 2022/23, které najdete v aktuálním ročníku.

Jak pracovat s rozhovorem pamětníka a jak ho připravit a zpracovat

Zadání písemné práce I_kategorie

Zadání písemné práce II_kategorie


V případě jakýchkoliv nejasností prosím detailně prostudujte propozice a organizační řád soutěže a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte organizátora soutěže. Otázky ke konání nižších kol (okresní , krajské) Vám zodpoví krajský garant viz adresář v propozicích.
Kontakt na nového organizátora

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
jindrich.kolda@uhk.cz

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Upozornění: Po dobu vypracovávání úloh nesmí mít soutěžící u sebe mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. 

 

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
nám. Svobody 331
500 02 Hradec Králové 3

Propozice

  • Jak pracovat s rozhovorem pametnika.docx
  • ZadanipispraceUKIkategorieFinal pro UHK (1).docx
  • ZadanipispraceUKIIkategorieFINAL pro UHK.docx
  • 52.r.DěOpropozice2022-NEWupravaterminuVysočina1.docx