Dějepisná olympiáda

S ohledem na epidemiologická preventivní opatření ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru.  MŠMT kontaktovalo pořadatele soutěží a zjišťovalo možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září se uskuteční setkání pořadatelů soutěží s epidemiology, po té MŠMT rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat. V návaznosti na to budou následovat další kroky, o kterých vás budu informovat.

Dějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií, 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Co nás čeká se dvěma kategoriemi?

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní. Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. 

Propozice pro 49. ročník DěO 2019/2020

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Výsledková listina - vzor

Letní dějepisný seminář - pro úspěšné řešitele krajského kola je i v letošním roce připraven týdenní LDS, který proběhne v první polovině srpna 2020. Program LDS bude upřesněn do konce června 2020. Více se dočtete ZDE. Zpráva a fotogalerie z akce 2019 ZDE.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANKETA

Vážení učitelé dějepisu, obracím se na Vás jménem Ústřední komise Dějepisné olympiády s nabídkou položit tvůrcům úloh dotaz na odbornou část soutěže, informovat se či přispět námětem, připomínkou. Na Vaše dotazy a příspěvky budeme odpovídat průběžně. Jana Janoušková - tajemnice soutěže. Vložit dotaz 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Mgr. Jana Janoušková
Senovážné nám. 25
11000 Praha
Tel.: 222122211