Dějepisná olympiáda

ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Na základě dohody mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Katedrou pomocných věd historických a archivnictví došlo k předání soutěže Dějepisná olympiáda novému organizátorovi.
Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola soutěže a poskytuje metodickou podporu nižších kol (školní, okresní a krajská kola soutěže).
Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.
Došlo ke změně konání postupových kol viz nové propozice školní rok 2022/23, které najdete v aktuálním ročníku.
Jak pracovat s rozhovorem pamětníka a jak ho připravit a zpracovat

Výsledky školní kol je nutno zaslat příslušným okresním koordinátorům. Jejich seznam bude doplňován dle informací z krajů.
V případě jakýchkoliv nejasností prosím detailně prostudujte propozice a organizační řád soutěže a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte organizátora soutěže. Otázky ke konání nižších kol (okresní , krajské) Vám zodpoví krajský garant viz adresář v propozicích.
Kontakt na nového organizátora
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
jindrich.kolda@uhk.cz
Mgr. Martina Bolom- Kotari
martina.kotari@uhk.cz

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Upozornění: Po dobu vypracovávání úloh nesmí mít soutěžící u sebe mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. 

 

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
nám. Svobody 331
500 02 Hradec Králové 3

Propozice

  • Jak pracovat s rozhovorem pametnika.docx
  • OKRESNÍ KOORDINÁTOŘI DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 23.docx
  • 52.r.DěOpropozice2022-oprava adresy PCE.docx

Úlohy