Středoškolská odborná činnost

 

SOČ - je určena žákům všech typů SŠ. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

ŠKOLNÍ ROK 2022/23 - Zahajujeme jubilejní 45. ročník, SOČ

Propozice 45. ročníku SOČ, šk. rok 2022/23

Awards ceremony EUCYS, Leiden 2022  Gratulujeme našim soutěžícím k úspěchu, Veronika Martinková získala 2. cenu.  V oboru chemie soutěžila s prací " Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin", cenu Joint Research Centra spojenou se stáží v Itálii obdržela Jitka Waldhauserová za práci "Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích", cenu EIROfora, Laue-Langevin Institutu získal Petr Kahan za práci "Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii" , který se podívá na týdenní stáž do Grenoblu. Seznam oceněných účastníků.

Začíná European Union Contest for Young Scientists více informací je možné nalézt na stránkách soutěže https://eucysleiden2022.eu/

 

Ohlédnutí za Celostátní přehlídkou

44. ročník Celostátní přehlídky prací SOČ

Budoucnost české vědy na jednom místě
Mladí vědci z celé republiky se sejdou 11. června 2022 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Na 44. ročníku Celostátní přehlídky SOČ představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech. Zahájení Celostátní přehlídky prací za přítomnosti paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, představitelů vysokých škol a Akademie věd se uskuteční 10. června v 17 hodin v aule školy a zakončení proběhne 12. června v 11 hodin tamtéž.

 

 

Videoprezentace studentů dle oborů

Výsledková listina 44. ročníku CP SOČ

Swiss Talent Forum 2022

Úspěch Pavla Karáska na mezinárodní soutěži Regeneron ISEF v Atlantě

Mezinárodní soutěž Regeneron ISEF začíná

Zlaté medaile ze soutěže Tchaj-wan International Science Fair. Anotace prací jsou dostupné zde.

 

Propozice 44. ročníku SOČ

Stránky soutěže naleznete zde

Sponzoři soutěže

Nic.cz | Registr domén CZ

Intel                   ČSVTS  Otevřená věda

Spolupracující organizace

 jcmm

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
Ing. Jana Ševcová
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
Tel.: 603860963