Soutěž v jazyce španělském

Na základě dohody ze dne 14. června 2022 mezi Národním pedagogickým institutem ČR a Gymnáziem Hladnov a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, p. o. došlo k předání soutěže ve španělském jazyce novému organizátorovi, kterým se stalo Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava p. o.

Nový organizátor soutěže garantuje realizaci ústředního kola konverzační soutěže. Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz Adresář garantů.


Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D.
martin.filip@vse.cz

Webové stránky soutěže www.talentovani.cz slouží jako archiv.

Soutěžní kategorie v jazyce španělském

Doporučený obsah soutěží

Aktuální ročník

Archiv

Obecné dokumenty

Kontakt