Soutěže

Soutěže a přehlídky jsou považovány za jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka) - v různých oborech, věkových skupinách, profesích apod. K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách systém soutěží.

Soutěže v Cizích jazycích, Pythagoriáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce jsou zajišťovány jinými subjekty. Adresy na nové garanty těchto soutěží najdete v sekci příslušné soutěže. Sekce těchto soutěží slouží jako archiv. Soutěže Frankofonie a Evropa ve škole byly zrušeny.

Pro informaci o aktuálním stavu ústředních kol se prosím informujte u nových organizátorů soutěží. Kontakty na nové organizátory ústředních kol soutěží jsou v jednotlivých sekcích soutěží:
Soutěž v jazyce anglickém
Soutěž v jazyce německém
Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v jazyce francouzském
Soutěž v jazyce španělském
Soutěž v jazyce latinském
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda

Sponzoři a partneři soutěží

Red Hat
DPS
CW
IDG
HD WORLD
CZNIC
SecurityWorld
OXFORD
Intel
ČNS
ČSVTS
Otevřená věda
ZfA

Soutěže vyhlašované MŠMT a neorganizované NPI ČR

Níže uvádíme výběr několika soutěží, které nejsou organizovány NPI ČR jejich úplný výčet pro každý školní rok lze nalézt v každoročně vydávaném Informativním přehledu soutěží a přehlídek nebo na webových na stránkách MŠMT.