Soutěž v jazyce německém

Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků.     

Informace na nových webových stránkách soutěže

Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D. 
martin.filip@vse.cz


Dotazy ohledně nižších soutěžních kol řeší krajský garant viz Adresář garantů

Organizační řád Soutěže v cizích jazycích

Aktuální ročník

Archiv

Obecné dokumenty

Kontakt