Soutěž v jazyce německém

ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků.                                        Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D. 
martin.filip@vse.cz

Dotazy ohledně nižších kol soutěže řeší krajský garant viz adresář garantů

Informace k soutěži naleznete na https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Organizační řád Soutěže v cizích jazycích

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu