Soutěž v jazyce německém

Soutěž v německém jazyce pro žáky základních a středních škol každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí soutěže je pověřen Národní pedagogický institut, který již tradičně organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v Praze.

Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii (ZŠ I. A; VG I. B; ZŠ II. A; VG II. B; SŠ III. A), a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.

Propozice soutěže 2021/2022

Organizační řád Soutěže v cizích jazycích

Výsledková listina - vzor

Vzory úloh

 

Sponzor soutěže

ZfA

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967