Soutěž v jazyce německém

MŠMT zveřejnilo informaci k podpoře a pořádání soutěží ve školním roce 2020/2021.

Soutěž v německém jazyce pro žáky základních a středních škol každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí soutěže je pověřen Národní institut pro další vzdělávání, který již tradičně organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v Praze.

Německý jazyk je druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v ČR. Mezi žáky základních a středních škol převažuje sice zájem o angličtinu, ale oblíbenost němčiny stále přetrvává a po zavedení druhého povinného jazyka na základních školách počet zájemců o němčinu významně vzrostl. Podle statistických údajů MŠMT se němčinu na úrovni základních i středních škol učí kolem 160 tisíc žáků, proto je i účast v soutěži velmi vysoká.

Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii (ZŠ I. A; VG I. B; ZŠ II. A; VG II. B; SŠ III. A), a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.

Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů.Soutěž v jazyce německém je koncipována jako soutěž konverzační. Hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

přesné informace o konání ústředního kola v NJ budou zveřejněny po dohodě s Goethe Institutem.

Okresní a krajská kola se mají konat v měsících, které jsou uvedeny v platných propozicích.

Termíny konání postupových kol

 

němčina 

školní kola 

Únor 2021 

okresní kola 

Březen 2021 

krajská kola 

Duben 2021 

ústřední kolo 

Květen 2021 

Organizační řád Soutěže v cizích jazycích

Výsledková listina - vzor

Vzory úloh

Sponzor soutěže

ZfA

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NPI ČR
Jana Janoušková
Senovážné nám. 25
11000 Praha
Tel.: 733125978
Tel.: 222122211