Olympiáda v českém jazyce

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  • I. kategorie pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • II. kategorie pro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Soutěžící, který se ústředního kola nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst. Zadání úloh školního kola bylo 3. ledna rozesláno na krajské garanty viz adresář v propozicích.

Nové Propozice 48. ročníku, šk. rok 2021/22 - změna kontaktu tajemnice a krajský garant Vysočiny: paní Jitka Kalasová, Active – SVČ Žďár nad Sázavou, kalasova@activezdar.cz. V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.
Adresa na tajemnici soutěže: PhDr. Michaela Tužilova, michaela.tuzilova@npi.cz

Výsledková listina - vzor

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
Národní pedagogický institut ČR
PhDr. Michaela Tužilová
Senovážné nám. 25
110 00 Praha 1
Tel.: 733125967