Vydané publikace

Publikace vydané Talentcentrem a dalšími pracovišti NPI ČR k tématu rozvoje nadání jsou ke stažení v plné verzi.

20 Nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu - překlad americké publikace

Kolektiv

Překlad americké publikace

Řešení badatelských úloh turnaje mladých fyziků

Hynek Němec (editor) a kolektiv autorů

Doporučení k řešení úloh Turnaje mladých fyziků, jejich využití ve výuce fyziky, a příklady řešení vypracované účastníky 27. ročníku soutěže.

Tvořivost jako součást nadání

kolektiv

Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí.

20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu

Šárka Portešová a kolektiv

Kondenzované shrnutí mnoha výzkumů vedených Americkou psychologickou asociací je přeloženo a doplněno pro český kontext kolektivem autorů pod vedením Doc. Šárky Portešové. Dvanáctistránková publikace je ideálním úvodem pro všechny, kdo se ve své praxi s nadanými žáky setkávají. Stručně popsané kapitolky obsahují také odkazy na domácí literaturu k dalšímu studiu.

Ke stažení