Středoškolská odborná činnost

SOČ - je určena žákům všech typů SŠ a talentovaným žákům základních škol. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

45. ročník 

 

Ohlédnutí za Celostátní přehlídkou

44. ročník Celostátní přehlídky prací SOČ

Budoucnost české vědy na jednom místě
Mladí vědci z celé republiky se sejdou 11. června 2022 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Na 44. ročníku Celostátní přehlídky SOČ představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech. Zahájení Celostátní přehlídky prací za přítomnosti paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, představitelů vysokých škol a Akademie věd se uskuteční 10. června v 17 hodin v aule školy a zakončení proběhne 12. června v 11 hodin tamtéž.

Termín konání: 10. – 12. červen 2022, Gymnázium J. Ortena, Jaselská 932,  Kutná Hora

Informační zpravodaj

Videoprezentace studentů dle oborů

Výsledková listina 44. ročníku CP SOČ

Swiss Talent Forum 2022

Úspěch Pavla Karáska na mezinárodní soutěži Regeneron ISEF v Atlantě

Mezinárodní soutěž Regeneron ISEF začíná

Zlaté medaile ze soutěže Tchaj-wan International Science Fair. Anotace prací jsou dostupné zde.

Plakát 44. ročník SOČ

Propozice 44. ročníku SOČ

Stránky soutěže naleznete zde

Sponzoři soutěže

Nic.cz | Registr domén CZ

Intel  ČNS  ČSVTS  Otevřená věda

Spolupracující organizace

 jcmm

Propozice

Propozice