Dějepisná olympiáda

Přihlašování do ústředního kola dějepisné olympiády, které se bude konat v Hradci Králové v termínu 22. – 25. května 2022, najdete na 

https://talentovani.cz/prihlasky. Pokud vám po příhlášeni systém obratem zašle potvrzení, jste přihlášeni správně. Prosím, nežádejte o prověření tajemnici soutěže.

Požadavky písemné práce ústředního kola 51. ročníku naleznete v sekci ÚLOHY, termín odevzdání písemné práce byl posunut na 4. 5. 2022. 

Pracovní list u první kategorie předpokládá, že jej účastník celostátního kola  připraví pro své spolužáky. Ve třídě je seznámí s tématem své práce a pak jim pracovní listy rozdá, oni je vyplní a on pak jejich výsledky nějak zužitkuje -zamyslí se nad tím, zda je podle výsledků téma zaujalo nebo ne atd.  Do příloh práce dá prázdný list a také 1-2 příklady vyplněných listů, zhodnocení práce spolužáků s pracovními listy bude součástí závěru práce. V prezentaci se práce přímo na olympiádě může mít na jednom ze slidů např. graf úspěšnosti apd.

Jak bude vypadat prezentace je zcela na účastníkovi - ani powerpoint není povinný. Cílem je seznámit s prací účastníka ostatní soutěžící a shrnutí práce na ní samé.

 

Ústřední kolo v Hradci Králové:

Pro nezletilé účastníky platí podmínka, že se musí zúčastnit plného pobytu, pozdní příjezdy ani předčasné odjezdy nejsou možné. Výjimkou mohou být jen doložené vážné zdravotní problémy.

Účastníci se na místo dopravují sami, příjezdy předpokládáme v neděli 22. května 14 - 17 hod, odjezdy ve středu 25. května po obědě. Účastníci budou pozváni mailem, ve kterém budou uvedeny bližší informace. Během pobytu budou účastníci doprovázeni dospělými animátory, které zajišťuje NPI. Účast jejich vlastních doprovodů není možná.

V případě, že se pozvaný účastník ústředního nemůže/nechce zúčastnit, prosím o písemnou informaci na mail tajemnice.

 

Tajemnice soutěže: PhDr. Michaela Tužilova, michaela.tuzilova@npi.cz, tel 733 125 967

Propozice 51. ročníku (šk. rok 2021/22) změna garanta OLK. - . 

Změna: krajský organizátor v Olomouckém kraji:. května 

Bc. Romana Fedurcová

+420 585 508 661

r.fedurcova@olkraj.cz

 

V případě jakýchkoliv nejasností prosím detailně prostudujte propozice a organizační řád soutěže a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže.

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a  ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Více v propozicích soutěžě.

Školní rok 2021/2022
Tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“.

  • kategorie I je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Tématem první kategorie je Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.
  • kategorie II je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma pro druhou kategorii je Středoevropská šlechta na pozadí  dějinných událostí v letech 1648-1948.

 

Harmonogram soutěže:
školní kolo - leden 2022
okresní kolo - 22. - 25. 3. 2022 
krajské kolo - 4. - 6. 4. 2022
ústřední kolo - 22. - 25. 5. 2022, Hradec Králové

Organizační řád DěO   Nový organizační řád nabyl účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Výsledková listina - vzor 

Ve výsledkové listině jsou upraveny podmínky postupu!

 

Původní stránky najdete na http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK DěO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.