Jak diagnostikovat nadání?

Odpověď

Diagnostikovat nadání je možné vícero způsoby. Můžete využít služeb komerčních institucí, např. Centra nadání, Mensy a jiných, a nebo, pakliže má mít diagnostika nějaký reálný přesah, je třeba využít služeb pedagogicko psychologické poradny. Vybrat si můžete v podstatě kteroukoli poradnu (spádovost klientů je preferována, ale není nezbytná). V každém kraji existuje v pedagogicko psychologické poradně tzv. koordinátor péče o nadané, který by mohl vaše dítě buď sám vyšetřit, nebo by vám měl poskytnout informace, na koho se obrátit v místě bydliště. Kontakt na tohoto koordinátora naleznete v rubrice Kontakty. Výstupem z vyšetření v poradně může být jen zpráva pro vás, nebo také podrobnější zpráva pro školu, tzv. odborný posudek pro žáka s mimořádným nadáním, který obsahuje konkrétní doporučení, jež by měla být podkladem k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.