Karlovarská síť podpory nadání

Mgr. Zuzana Odvody

koordinátor podpory nadání

tel: 605108877
tel: 605108877
E-mail: zuzana.odvody@npi.cz

 Prioritami krajské sítě podpory nadání pro kalendářní rok 2023 jsou:

 • Aktualizace a rozšiřování Krajské sítě podpory nadání Karlovarského kraje
 • Individualizovaná a skupinová podpora škol
 • Propojování aktéru podporujících nadání a pečujících o nadané v kraji

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary

Základní škola je od roku 2023 zapojena do systému podpory nadání.

Škola Můj projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

V naší škole realizujeme inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Základní škola Sokolov, Švabinského

Člen krajské sítě KKS
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je školou, která je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní umělecká škola Horní Slavkov

Člen krajské sítě
Základní umělecká škola Horní Slavkov nabízí vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický).

Základní umělecká škola Habartov

Člen krajské sítě
Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, si pohrává s heslem, že i na malém městě "lze udělat spousta muziky".