Základní a mateřská škola Rotava, Nová Plzeň 673, Rotava

  • Mateřská škola

  • Základní škola

www.zs.rotava.cz
Nová Plzeň 673, 35062 Rotava
Mgr. Petra Holešová
Tel.: 352668409
Tel.: 739323743
petra.holesova@seznam.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Škola v současné době nemá diagnostikovaného nadaného žáka. Škola připravuje pro žáky rozvíjející úlohy a vede žáky skupinové a kooperativní práci, kde dále rozvíjí své zájmy a vědomosti. I další žáci mají možnost rozvíjet se formou nových metod ve výuce a díky projektovému vyučování. Snažíme se vytvářet skupiny podle schopností a možností dětí.  Učitelé základní školy spolupracují s učiteli mateřské školy, mají společný cíl- objevovat a rozvíjet potenciál všech dětí a žáků.