Hroznatova akademie - centrum kultury a vzdělání

  • Nestátní nezisková organizace

www.klastertepla.cz
kláštěr Teplá, 364 61 Teplá
Mgr. Cyril Kozák
Tel.: 725052334
Tel.: 724749378
akademie@klastertepla.cz
Člen KSPN
Hroznatova akademie je malým, kulturně vzdělávacím centrem, které vzniklo v roce 2015 při  Kanonii premonstrátů Teplá v rámci Integrovaného operačního programu. Působí v prostorách jižního křídla barokního kláštera, které v letech 2012-2015 prodělalo rozsáhlou rekonstrukci. V centru se nachází řada dílen, učeben i konferenčních prostor. Součástí vybavení je malý divadelní sál, kvalitní nahrávací studio, grafická, keramická i knihařská dílna, fotoateliér, nachází se tu výstavní prostory, koncertní sál atd.  Zaměstnanci centra spolu s externími odborníky nabízejí široké veřejnosti řadu volnočasových aktivit. Probíhají tu pravidelné zájmové kroužky, jednorázové tvůrčí díly a kulturní akce, jako jsou koncerty, výstavy a přednášky. Studenti základních, středních a umělecký škol do Teplé