Základní škola Konečná

  • Základní škola

https://zskonecnakv.cz/cs/pece-o-nadane-deti
Konečná 910, 360 05 Karlovy Vary 5
Mgr. Radka Hodačová
Tel.: 353564119
Tel.: 702222756
zskonecna@zskonecnakv.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Základní škola již několik let pracuje s tématem nadání a zajišťuje podpůrnou péči pro nadané žáky. Ve školním roce 2023/2024 začala spolupráce s patronem nadaných dětí Quiidem. Organizace Quiido poskytuje ucelený program komplexní péče a systematického přístupu. Pomáhá rodičům i učitelům poznat, pochopit i uspokojit potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti.
Zároveň na škole probíhá testování žáků pro identifikaci nadání a možnost rozvíjení potenciálu nadaného žáka. Samozřejmostí jsou také odpolední kroužky jako jsou Zvídálci, Vědci v akci, Hravá matematika.

https://zskonecnakv.cz/cs/pece-o-nadane-deti

Testování

Od roku 2022 testujeme na naší škole děti pomocí specializovaných testů. V prvé řadě se jednalo o testy TIM 3-5, následně jsme začali používat i testy IDENA. Test TIM3-5, který byl vytvořen odbornými pracovníky a psychology z Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Měří určitý výsek matematických schopností (především logické myšlení) v daném okamžiku, přičemž u dětí s vysokým výsledným percentilem lze uvažovat o nadání.

 Již v tomto školním roce začíná naše spolupráce s patronem nadaných dětí Quiidem.)

  • Organizace Quiido poskytuje ucelený program komplexní péče a systematického přístupu. Pomáhá rodičům i učitelům poznat, pochopit i uspokojit potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti. 
  • Quiido nám již pro příští školní rok 2024/2025 vytvoří program přímo "na míru" naší školy - počínaje vyhledáváním MiND žáků od 1. tříd, vzděláváním pedagogů i rodičů, poskytováním metodické podpory, pravidelná setkávání a vzájemná sdílení příkladů z praxe až po konzultace, poradenství i oporu v legislativním souvislostech.