Alternátor - ekotechnické centrum Třebíč

  • Ostatní

www.alternator.cz
Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč
Mgr. Milan Krčmář
Tel.: 736524260
Tel.: 736524260
milan.krcmar@alternator.cz
Člen KSPN

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti MŠ, žáci ZŠ a studenti SŠ Rozsah působnosti: celorepublikový Typ talentcentra: vzdělávací, informační, jiné Zaměření oborové: energetika, technika, environmentální výchova Podrobný popis činnosti a aktivit Ekotechnické centrum Alternátor bylo otevřeno 26. června 2015, každoročně jej navštíví asi 16 tisíc návštěvníků. Zaměřuje se zejména na osvětu v oblasti energetiky, techniky, přírodních věd a astronomie. Dopolední provoz je věnován zejména školám od mateřských až po střední, přičemž každá škola si může vybrat z několika programů, jimiž provázejí animátorky, připravovaných dle RVP. Přístupné je ale samozřejmě i veřejnosti. Po dohodě lze zařídit i specializované prohlídky pro VŠ či odborníky. Programy pro školy ve školním roce 2019/2020: Mateřské školy Vesmír Jak funguje energie Science show Prohlídka bez průvodce ZŠ I. stupeň Vesmír Země Jak funguje energie Teplo Elektřina Ekologie SÚRAO Teplárna Science show Prohlídka bez průvodce ZŠ II. stupeň Vesmír Země Globální oteplování kolem nás Teplo Elektřina Ekologie Závislosti SÚRAO Teplárna Science show Prohlídka bez průvodce Střední školy Vesmír Země Globální oteplování kolem nás Teplo Elektřina Ekologie Závislosti SÚRAO Teplárna Prohlídka bez průvodce Podrobný popis centra Alternátor je rozdělen do čtyř hlavních expozic, jež nesou názvy „Plnou parou vpřed!“, „Energie a náš svět“, „Věda na kouli“ a „Boty a ponožky“. Všechny určitým způsobem poukazují na vývoj daného odvětví v regionu Třebíčska a okolí. První se týká velmi ojedinělé sbírky, která zahrnuje parní lokomobilu, unikátní sbírku stabilních motorů a parní stroj. Návštěvníci se seznámí s tím, jak tyto stroje pracovaly a k čemu sloužily, na velkém dotykovém panelu si mohou parní stroj i složit, aby pochopili jeho princip. Tato expozice zároveň zahrnuje i první seznámení se s Karlem Budischowským a rodinou Baťů, jejichž výrobní závody zásadním způsobem ovlivnily vývoj Třebíče. Další expozice „Energie a náš svět“ se zabývá různými zdroji energie, které na naší planetě můžeme najít. V tomto ohledu je nejzajímavějším exponátem část lopatky z obří větrné elektrárny, která malým dětem zároveň slouží jako prolézačka a lezecká stěna. V této části se nachází také parní turbína, rotopedy, jimiž lze virtuálně nabít služební elektromobil Alternátoru, či energodomek ve skutečné velikosti 1+kk. Zde se mohou děti i dospělí dozvědět, jaké druhy vytápění si mohou domů pořídit či s jakými elektrospotřebiči mohou ušetřit energii i peníze Zajímavostí této expozice je také solární pec, na které lze v létě například opékat špekáčky jen za pomoci slunečních paprsků. Myšlenkově nejdůležitějšími exponáty jsou „les“ a balík slámy, u nichž je názorně vysvětleno, jak vzniká biomasa, jaký vliv na ni má fotosyntéza a jak je výroba energie z biomasy prospěšná lokální ekonomice a životnímu prostředí. Tato expozice souvisí s dalšími „podexpozicemi“ připravovanými ve spolupráci s firmou E.ON, které jsou zaměřeny na elektrickou energii. První z nich je „Cesta elektřiny“, v níž se návštěvníci i školní výpravy dozvědí, jak putuje elektrický proud od zdroje až po zásuvku v domě. Další „podexpozicí“ je historie elektrifikace, která vznikla v roce 2019 u příležitosti výročí 100 let od zahájení elektrifikace českých zemí. Součástí prohlídek pro školy může být také návštěva teplárny na biomasu společnosti TTS, která se nachází přímo u Alternátoru. Alternátor spolupracuje též se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která má v podzemí centra umístěna vlastní expozici. Expozice „Věda na kouli“ je unikátní nejen v rámci Vysočiny, ale prakticky i v rámci celého kontinentu. Jedná se o programy na projekční kouli, kterou do Alternátoru dodala společnost NOAA, což je zjednodušeně řečeno dceřiná větev agentury NASA. Těchto koulí najdeme v Evropě pouze deset a například v Německu či Rakousku není ani jedna. Na zhruba dvoumetrovou kouli umístěnou ve zvláštním multimediálním sále promítají čtyři speciální projektory data, která do Alternátoru dodává NOAA i NASA, a to často i v reálném čase. Například informace o počasí či seizmické činnosti kdekoli na planetě lze prezentovat pouze s asi tříhodinovým zpožděním. Koule dokáže zobrazit různé přírodní jevy, ale také činnosti spjaté s člověkem, jako jsou třeba dopravní trasy po celé zeměkouli nebo propojení lidí přes sociální sítě. Samozřejmostí jsou i snímky všech planet sluneční soustavy, měsíců a některých planetek. Tento exponát tak slouží i jako netradiční učební pomůcka, na níž si návštěvníci osvojují například znalosti ze zeměpisu, fyziky či environmentální výchovy. Návštěvníci z řad veřejnosti mohou základní programy na kouli ovládat sami pomocí dotykového panelu, v sobotu se ale promítá speciální pořad, který komentuje jeden z průvodců. Expozice „Boty a ponožky“ se zabývá zejména výrobou obuvi v Třebíči, a to jak za Baťovy éry, tak za socialismu. Návštěvník zde najde staré obuvnické stroje, obuvnický kruh či pletačky ponožek. Kromě toho Alternátor připravuje i dočasné výstavy věnované zejména technice či ekologii (například výstava stavebnice Merkur, Lego, pasivní domy, modely z vystřihovánek časopisu ABC). Pracovníci Alternátoru vytvářejí také vlastní výstavy. V současné době je to výstava „Závislosti“, která žáky 2. stupně ZŠ a SŠ interaktivní formou seznamuje s nebezpečím návykových látek, k zapůjčení do škol či vzdělávacích center lze domluvit další autorskou výstavu „Kyberšikana“. K těmto dvěma výstavám mají animátorky centra připraven i zajímavý program pro školy. Zhruba jednou za půl roku se v přízemí centra obměňuje také výstava zaměřená na historii – a to buď obuvnictví, rodinu Baťů, koželužství, či historii Třebíče. O víkendech anebo při návštěvách škol průvodci připravují také zábavnou science-show, na níž si zejména děti z MŠ a nižších tříd ZŠ osvojují základy chemie a fyziky. Obecné informace Ekotechnické centrum Alternátor spadá pod EKOBIOENERGO, z. s. Jejím předsedou je Ing. Richard Horký. Vedoucí Alternátoru: Martin Janík (janik@tts.cz) Kontakty s médii a veřejností, PR: Mgr. Milan Krčmář (milan.krcmar@alternator.cz) Administrativa: Bc. Eva Veškrnová (info@alternator.cz) Objednávání škol: Eva Janáková (recepce@alternator.cz)