Krajský šachový svaz Vysočina

  • Nestátní nezisková organizace

www.kssv.cz
Rošického 6, 586 04 Jihlava
Mgr. Kořínková Eva
Tel.: 774446556
Tel.: 774446556
Eva.Korinkova@csicr.cz
Člen KSPN

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, mládež do 20 let Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský Typ talentcentra: vzdělávací, koordinační, jiné Zaměření oborové: šachy Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Zřizujeme Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina, které pečuje o šachové talenty v Kraji Vysočina. Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Pořádáme vícedenní soustředění v dvou až třech výkonnostních úrovních, jedno letní soustředění talentů (7 - 10 denní). Dále organizujeme individuální tréninky, tréninky v malých skupinách, vedou je zkušení trenéři. Účastníme se významných soutěží - Mistrovství ČR, Mistrovství Moravy, nejvýraznější talenti i mezinárodních soutěží. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Krajský šachový svaz Vysočina řídí jeho výkonný výbor ve složení Petr Radvanovský (předseda výkonného výboru, předseda komise STK), Eva Kořínková (místopředsedkyně, sekretářka, krajská koordinátorka projektu Šachy do škol),  Eva Šimečková (hospodářka), Zdeněk Fiala (předseda komise mládeže) a Jaroslav Benák (předseda komise rozhodčích. Šachové centrum talentované mládeže v Kraji vede pan Alois Bartoš. trenér II. třídy. Má vytvořen tým spolupracovníků z každého okresu Kraje Vysočina. Tréninky zajišťují zkušení trenéři z našeho kraje, na některé akce jsou zváni i renomovaní trenéři Šachového svazu ČR (např. reprezentační trenér mládeže David Kaňovský).  Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Tréninky a soustředění zajišťují trenéři II. třídy, v našem týmu máme nejen zkušené rozhodčí a organizátory šachových turnajů, ale i speciálního pedagoga, ředitelku základní školy, školní inspektorku.  Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupracujeme zejména s oddíly registrovanými v Krajském šachovém svazu, a naším hlavním spolkem Šachovým svazem České republiky. Dále spolupracujeme se školami a školskými zařízeními v Kraji Vysočina (vedení šachových kroužků, pořádání postupové soutěže Přebor družstev škol v šachu, metodická podpora škol zapojených v projektu Šachy do škol). Spolupracujeme také s Českou unií sportu, která nám poskytuje servis v oblasti účetnictví a Krajem Vysočina, od kterého čerpáme dotaci na činnost centra. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Mládežnické oddíly v našem kraji hrají I. ligu mládeže, zúčastnili jsme se MČR mladších i starších žáků, MČR mládeže v rapid šachu, Mistrovství Moravy a Slezska, Mistrovství ČR mládeže. Některé talenty reprezentují ČR na mezinárodních turnajích. Největších úspěchů dosahujeme v turnajích jednotlivců. Simona Suchomelová skončila na MČR dorostenek 2014 na čtvrtém místě, zúčastnila se Mistrovství světa (31. místo v kategorii dívek do 16 let) a Mistrovství Evropské unie (druhá ve své kategorii). Vít Kratochvíl se účastnil Mistrovství Evropy, v roce 2014 skončil třetí na MČR v bleskovém šachu. Referenční osoby Ing. Vítězslav Holub, předseda krajské organizace ČUS v Kraji Vysočina (cus.vysocina@iol.cz) Drahomíra Kaňková, matka talenta Lukáše Kaňky (kankova.d@seznam.cz),  Simona Suchomelová, hráčka zařazená do centra (simisweet@seznam.cz)   Finanční náročnost účasti cílových skupin Centrum je financováno z vlastních prostředků, dotace Šachového svazu ČR a Kraje Vysočina. Účastníci neplatí žádné pravidelné příspěvky, hradí si náklady na jednotlivá soustředění (ubytování, doprava, stravování apod).