Brno ocenilo 25 vědců

26.06.2021
Šek na 300 000 Kč formálně převzali od vedení města finalisté 10. ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent jako potvrzení svých úspěchů ve vědě.
„Program od počátku podpořil už více než 200 kvalitních vědeckých týmů, řadě mladých vědců významně pomohl v začátku profesní kariéry a přispěl k výzkumným aktivitám, které přesahují region Brna i jižní Moravy,” sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.
 
Inspirujeme mladé mozky na brněnských univerzitách. Už brzy mezi nimi budou další!
Vybraní studenti si rozdělí na stipendiích v nadcházejících třech letech téměř devět milionů korun na vědecké projekty, které jsou úzce navázány na jižní Moravu a konkrétně Brno.

„Program od počátku podpořil už více než 200 kvalitních vědeckých týmů, řadě mladých vědců významně pomohl v začátku profesní kariéry a přispěl k výzkumným aktivitám, které přesahují region Brna i jižní Moravy,” sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Aktivní komunikaci s vybranými doktorandy povede po tři následující roky organizace JCMM, která dohlíží na celý průběh soutěže, vědce a jejich program. „Díky stipendiu se mohou naši doktorandi naplno věnovat výzkumu. Oceňují rovněž získání prestiže a posun v kariéře s tímto projektem spojený,“ zmínila manažerka Brno Ph.D. Talent Barbora Dofková.

„Projekt Brno Ph.D. Talent je velmi úspěšný i díky setrvalé podpoře, kterou tomuto programu poskytuje město Brno. Do Brna přichází řada zahraničních doktorandů, kteří zde často zůstávají a napomáhají tak rozvoji výzkumu v našem regionu," doplnil za organizaci JCMM ředitel Miloš Šifalda.

„Obor biochemie a molekulární biologie jsem si vybral, protože mě fascinuje složitost všech interakcí uvnitř buněk i mezi buňkami. Navíc, díky mému Ph.D. tématu mám možnost zkoumat vzácné genetické onemocnění,” říká jeden z doktorandů Roberto Pivato, který se věnuje v Ph.D. studiu biochemii a molekulární biologii.

„Můj projekt je kombinací základního i translačního výzkumu a v budoucnu by mohl přispět k lepšímu pochopení agresivity nádorů a zároveň ke zlepšení léčby dětských pacientů se sarkomy,” říká Lucie Curylová.

Výzkum kostní tkáně a osídlování kostních štěpů buňkami pacienta a následnou implantací do jeho těla má za cíl projekt Michaela Killingera. Podobných revolučních výzkumných témat najdeme v pracích stipendistů celou řadu.

„Unikátní soutěž motivuje talentované mladé vědce k doktorskému studiu, pomáhá utvářet významné vědecké osobnosti a podporuje vědeckou komunitu místních excelentních výzkumníků,” řekl Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna.

Dotaci ve výši 9 300 000 poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM.