Cena Siemens 2020

30.09.2020
Společnost Siemens, s.r.o. vyhlásila již 23. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense. Přihlášky do 30.11.2020

Společnost Siemens, s.r.o. opět hledá a oceňuje nejlepší studenty, vedoucí prací a školitele, mladé vědce a nejlepšího pedagoga.

Proč se zapojit do soutěže?

 • Na vítězných příčkách se u diplomových a disertačních prací
  rozdělí odměna 400 000 Kč.
 • Doporučte nám vítěze a získejte 10 tisíc korun.
 • Zveřejníme prvních 10 diplomových a disertačních prací,
  které se dostaly do užšího výběru.
 • Vítězným projektům zajistíme mediální zájem laické
  i odborné veřejnosti.
 • Stejná odměna jako pro studenta čeká i na vedoucího jeho práce.
 • Práce hodnotí porota složená z předních odborníků
  vysokého školství a AV ČR.

 V letošním ročníku na vás čekají níže uvedené kategorie a odměny:

Nejlepší diplomová práce

  • 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
  • 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
  • 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

  • 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
  • 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
  • 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

  • 300 000 Kč (tým/jednotlivec)

Nejlepší pedagogický pracovník

  • 50 000 Kč pedagog

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

  • 20 000 Kč studentka

Ocenění za překonání překážek při studiu

  • 20 000 Kč student

Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0

  • 20 000 Kč student

Diplomová/disertační práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

  • 20 000 Kč student

Doporučení vítěze

  • 10 000 Kč doporučující

Počet přihlášených studentů od vedoucího prací ani počet nominací za pracoviště nejsou omezeny a je možné přihlásit se opakovaně.

Pravidla soutěže naleznete v příloze nebo zde.


Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2020 na www.cenasiemens.cz.

Záštitu opětovně poskytli Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a předseda vlády ČR.

Kontakt v případě dotazů:
cenasiemens.cz@siemens.com