Dějepis v 21. století – Zpravodaj Oddělení vzdělávání č. 10 – říjen 2020

27.10.2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme vám další vydání našeho newsletteru. Vzhledem k současné epidemické situaci jsme museli naše prezenční akce převést do online prostředí nebo odložit na později. Přichystali jsme pro vás ale nové pomůcky vhodné (nejen) pro distanční výuku. Všechny naše výukové materiály najdete k dispozici na webu Dějepis v 21. století. Na YouTube kanále Oddělení vzdělávání ÚSTR také můžete zhlédnout webináře, ve kterých vás lektoři s našimi materiály seznámí a ukáží, jak je využívat v praxi.

Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

Konference se uskuteční online jako série diskusních panelů ve více termínech: 22. a 23. října, 12. a 13. listopadu, 3. a 4. prosince a 10. a 11. prosince. Jednotlivá setkání budou veřejně přenášena na YouTube a diváci se budou moci zapojit do moderované diskuse s vystupujícími. I přes změny v termínech a formě setkání jsme zachovali původní rozsah a složení panelů.

Konferenci zahájí ve čtvrtek 22. října ve 14 hodin kurátorka a akademička Barbara Kirshenblatt-Gimblett. Ve své přednášce zmíní státní politiku dějin a s ní související “tradiční muzea” v Polsku a zároveň se bude věnovat i novým historickým muzeím a expozicím v Německu, Polsku a USA, která historii nejen vystavují, ale také vytvářejí. Přednáška bude tlumočena do češtiny na tomto odkaze. Od 16 hodin bude následovat panel Muzea v pohybu o problémech a trendech současných českých a evropských muzeí. V pátek 23. října od 10 hodin bude probíhat diskuze V centru pozornosti muzea o prezentování soudobých dějin v muzeích na národní i regionální úrovni. Kompletní program včetně anotací a informací o dalších termínech najdete na webu konference.

Zájemci o aktuální informace v programu včetně doprovodných akcí se mohou registrovat zde

Semináře a webináře

Na termín od 19. listopadu do 10. prosince vypisujeme další turnus semináře HistoryLab distančně, který vás v několika lekcích s digitální aplikací pro výuku dějepisu seznámí. Budeme se zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu. 

V druhé polovině listopadu proběhne online seminář Kdo má mít jedničku z dějepisu? Hodnocení v soudobých dějinách. Budeme se věnovat tomu, jak hodnotit získané znalosti a dovednosti při výuce zaměřené na historickou gramotnost, a to s využitím teorie i příkladů z praxe.

Publikace

Spolu s Nakladatelstvím Lidové noviny jsme vydali publikaci Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi, jejímiž editory jsou Jakub Jareš, Čeněk Pýcha a Václav Sixta. Obsahuje studie, záznamy debat i překladové texty. Ve studiích autoři nabízejí kritickou reflexi vystavování soudobých dějin v českých muzeích. Debaty přinášejí pohledy na budoucnost národních muzeí, vystavování kontroverzních dějin a muzejní edukaci. Překladové texty jsou zamýšleny jako inspirace pro kurátory i muzejní teoretiky, stejně jako celá kniha však mohou posloužit i návštěvníkům muzeí.

Z naší dílny

Na webové stránce Jak vytvořit vlastní lekci je nově ke stažení metodický plakát, který vám nabízí inspiraci, jak si krok za krokem vytvořit z našich materiálů pracovní list pro vaše žáky. Na stránce najdete doporučení, v jakých formátech pracovní listy nejlépe sdílet s vašimi žáky. K dispozici jsou příklady lekcí vytvořených tímto způsobem pro distanční výuku.

Do digitální aplikace HistoryLab přibyla opět sada nových cvičení. Novinky se týkají různých témat ze světových i českých dějin 20. století. Bádání v HistoryLabu tak nově směřuje k otázkám jako “Co si mohli myslet lidé v bufetu?” (během února 1948) nebo “Proč fotili vlajku znovu?” (američtí vojáci na ostrově Iwodžima). Ptáme se však i na kontroverzní témata jako “Proč vydávali Můj boj?” nebo “Proč odčinit Bílou horu?” Praktickému využití nových cvičení ve výuce se věnoval i jeden z našich webinářů.

Poslechněte si podcast Ústavu pro studium totalitních režimů, ve kterém Jaroslav Pinkas představuje publikaci Třetí odboj v didaktické perspektivě a vysvětluje, proč je dobré vést s žáky debatu o dějinách, co znamená koncept "sporných dějin" a jak s ním ve škole pracovat. Podcast si můžete poslechnout na Soundcloudu nebo Spotify.

D21 v médiích

Na Českém rozhlase Plus se v ranním vysílání (v čase 7:25) věnovali aplikaci HistoryLab a našemu webináři Slyšet dějiny, který jsme připravili právě s Českým rozhlasem. V měsíčníku pro světovou literaturu Plav vyšel rozhovor s Terezou Arndt o vztahu komiksu a historie a také o našich dějepisných sešitech. Na blogu Hravá dějeprava referuje Olga Kovaříková na základě zkušeností z naší letní školy pro učitele o možnosti využití portálu Historiana. Radek Aubrecht se na Forum24 zabývá nedostatečnou výukou moderních dějin ve školách a vychází mimo jiné i z našeho výzkumu Výuka soudobých dějin. A na Českém rozhlase Vltava debatovali historici ÚSTR Jaromír Mrňka a Kamil Činátl o filmu Krajina ve stínu. 

Dějepis v 21. století je projektem Oddělení vzdělávání ÚSTR.