Nový krajský garant dějepisné olympiády v Karlovarském kraji

20.12.2019

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech – školní, okresní, krajské a celostátní. Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Téma letošního ročníku zní: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“.

Novým krajským garantem této soutěže v Karlovarském kraji je Gymnázium Cheb, resp. PhDr. Jakub Formánek (kontaktní e-mail: formanek@gymcheb.cz), na kterého se lze obracet s případnými dotazy. Krajskému garantovi také vyučující zasílají přihlášky svých žáků do soutěže. Více informaci a propozice najdete na : https://www.gymcheb.cz/aktuality/dejepisna-olympiada/.