Detektivní literární soutěž Česká lupa

10.08.2021

Podmínky soutěže:

– do soutěže budou přihlášeny pouze dosud knižně nepublikované detektivní povídky psané v českém nebo slovenském jazyce
– každý soutěžící smí zaslat pouze jedno dílo, které musí být jeho vlastním autorským počinem
– text musí mít rozsah 20.000–60.000 znaků, včetně mezer

Téma – Kolik bank jsi vyloupil, tolikrát jsi zlodějem

Svá díla můžete zasílat od 1. dubna do 30. září 2021 na emailovou adresu antoninmazac@gmail.com a případné otázky můžete psát do diskuse nebo na facebookové stránky https://www.facebook.com/ceskalupa/?fref=ts Během měsíce října porota vyhodnotí výsledky a ty budou vyhlášeny v listopadu (pevně věřím, že kulturní akce už pojedou na plné obrátky) v Praze v literárním pořadu Večer přiměřených depresí.

Ceny:
1. místo – tři české detektivky vydané v letošním roce, umístění povídky na stránkách soutěže s ilustrací Heleny Kočandrlové a prezentace díla v literárním pořadu Večer přiměřených depresí.
2. místo – dvě české detektivky vydané v letošním roce.
3. místo – jedna česká detektivka vydaná v letošním roce a příjemný pocit ze třetího místa :-)

Porotu tvoří spisovatel Jan Mašata a má maličkost a oba se už třeseme na vaše vymazlené bankovní loupeže :-)

https://www.tondamazac.cz/2021/04/ceska-lupa-2021/?fbclid=IwAR0BBDbAzZKEvtEUXSX6cPmllSMKTVz5nlpyXYtoKH95DcQYUgwA6Q8RjNU