Fermiho úlohy

20.10.2020

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci právě zahájila XV. ročník soutěže Fermiho úlohy, která je určena jednotlivým žákům/studentům i týmům se zájmem o fyziku a svět kolem nás. Soutěž se neomezuje jen na fyzikální tématiku, ale hledá souvislosti s jinými obory. Při řešení zadaných úloh je kritériem úspěšnosti přesnost odhadu výsledné hodnoty, počet dílčích kroků (doplňujících otázek), originalita, využití mezipředmětových vztahů. Odděleně jsou hodnoceni jednotlivci a kolektivy v kategoriích pro základní školy a střední školy. Soutěž probíhá korespondenčně, úlohy žáci/studenti řeší samostatně.

Více informací k soutěži je k dispozici na stránce http://exfyz.upol.cz/didaktika/fermi/. Přihlášku zájemci vyplňují zde http://exfyz.upol.cz/didaktika/fermi/fermipr.html. K dalším dotazům využijte e-mail renata.holubova@upol.cz.