Fyzikální kavárna Pravidelná setkání nad šálkem kávy (nejen) pro SŠ a ZŠ učitele

29.08.2023

„Přijďte za námi oddechnout si od každodenního shonu a přitom načerpat nových sil, chuti a insporace pro vaši práci. Náš zájem je společný - ukázat studentům, že fyzika je zajímavá a krásná věda, kterou stojí za to studovat, nebo si jí alespoň vážit.“

doc. Zdeněk Bochníček
vedoucí Oddělení didaktiky fyziky ÚFE PřF MU

Abychom nemuseli vždy rozpačitě hledat téma pro dané odpoledne, je program kavárny částečně organizován, a to následujícím způsobem: Po vstupní kávě v 17.00 začíná přibližně v 17.15 připravené vystoupení v délce 30-60 minut, které nabídne jeden z možných námětů pro následující diskuzi a rozhovory.

Jaká témata přicházejí v úvahu? Nabízí se jich celá řada:

  • fyzikální objevy a technické novinky
  • obecné otázky fyzikálního vzdělávání
  • demonstrační experimenty
  • vzdělávací programy
  • materiální vybavení fyzikální laboratoře
  • metodika výuky
  • komentáře ke středoškolských učebnicím

Uvítáme všechny vaše náměty a zkušenosti, o které se budete moci podělit, jak ve formě předem připravených vystoupení, tak i prostým příspěvkem v diskuzi či v následné debatě s kolegy.