Japonské stipendium pro české studenty SŠ, VOŠ a VŠ

11.06.2020

Stipendia s nástupem v dubnu 2021 jsou určena k absolvování uceleného prakticky zaměřeného vyššího odborného vzdělávání v Japonsku. Ucházet se o ně mohou v tomto roce rovněž žáci a žákyně posledních ročníků středních škol. Základní popis programu a informace o uzávěrce a způsobu podání žádosti jsou k dispozici zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18. Přihlášky musí jednotliví zájemci/zájemkyně doručit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 26. 6. 2020.

Podrobné informace o stipendiu včetně požadavků kladených plátcem stipendia na uchazeče/uchazečky jsou zveřejněny v anglickém jazyce zde: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-specialized.html.

Při této příležitosti upozorňujeme i na opakující se nabídku tzv. Undegraduate Student Scholarships, která jsou rovněž určena absolventům a absolventkám středních škol, kteří/které si přejí studovat na japonské vysoké škole.