Junior Achievement učí finanční gramotnosti

14.06.2019

Dobrý den pane řediteli, jak byste čtenářům Vaši organizaci představil?

Junior Achievement Czech (JA Czech) je pobočkou nejstarší neziskové vzdělávací organizace na světě. V české republice letos slaví 27. narozeniny. U jejího vzniku stál v roce 1992 Tomáš Baťa ml. JA Czech vzdělává studenty v oblasti podnikavosti a finanční gramotnosti a připravuje mládež na budoucí zaměstnání.

Jaké jsou hlavní aktivity této neziskové organizace?

Do programů JA Czech se mohou zapojit děti již z mateřských škol a naučit se základům finanční gramotnosti. Na základních školách se žáci pomocí interaktivních her seznamují s ABECEDOU podnikání. Pro středoškoláky je určen nejrozsáhlejší program JA Studentská firma, ve kterém si posluchači 3. ročníků vymyslí vlastní výrobek nebo obor podnikání, a po dobu jednoho školního roku reálně podnikají. Naučí se všem praktickým dovednostem od založení firmy, finančního plánu až po marketing firmy a prodej svých produktů.

Kolik studentů již prošlo aktivitami JA CZECH?

Ročně absolvuje programy JA Czech 10 000 studentů v 334 partnerských školách po celé České republice. Za 27 let své existence má JA Czech více než 350 000 absolventů.

Myslíte, že náš vzdělávací systém podporuje  finanční gramotnost a následně pak podnikavost?

V podstatě podporuje. MŠMT a další ministerstva a organizace si uvědomují, že podnikavost je klíčová schopnost jak pro podnikatele tak dobrého zaměstnance, a tudíž se snaží školy motivovat k zavádění výuky podnikavosti, ale vždy pak záleží na přístupu jednotlivých škol. Prostředky na zavádění těchto aktivit do škol existují. Také jsou k dispozici nástroje a školení pro učitele, je tedy jen na každé škole, zda se do toho pustí. Naše společnost JA Czech pořádá akreditovaná školení pro učitele, kde přednáší odborníci z oboru. Ti jim předávají i materiály vhodné pro přiblížení problematiky studentům. Zároveň podporujeme i studenty pomocí webinářů na různá témata vztažená k podnikání.

Existuje na školách nějaký předmět, který by podnikavost případně finanční gramotnost učil?

Naše programy mohou být součástí vyučování ať už jako předmět "povinný" (např. Aplikovaná Ekonomie na Obchodních Akademiích, Ekonomika, Cvičná Firma atd..) nebo volitelný (např. jako součást výuky Společenských věd, Ekonomie atd..). Poslední možností je mít JA Studentskou Firmu na škole jen jako zájmový kroužek pro limitovaný počet studentů, kteří si chtějí podnikání vyzkoušet. Na základních školách jsou naše programy zařazovány třeba do předmětu Občanská nauka nebo Dílny, ale v podstatě lze tento předmět zařadit kamkoliv v rámci mezioborové výuky.

Jak lze děti připravit, co nejlépe do zaměstnání případně na dráhu podnikatele?

Věříme, že nejlepší přípravou pro vlastní budoucí podnikání jsou praktické zkušenosti, které se snažíme v našich programech studentům nabídnout. Je potřeba připravit mladé lidi na podnikání a práci v 21. století. Podnikavost, flexibilita, umění prezentovat a spolupráce, to jsou dovednosti, které jsou v našem století pro podnikání nezbytné.

 A na závěr, jaké máte vize v JA CZECH?

Nyní se soustředíme na masivní rozvoj JA Studentské Firmy. Jsme nyní zhruba v 13% středních škol, ale chceme do 3 let být v 50%. Ano je to velmi ambiciózní cíl, ale člověk musí mít odvážné plány. Projekt JA Studentské Firmy bereme jako esenciální záležitost pro mladé studenty v ČR a proto je naším cílem, aby si skoro „všichni“ studenti podnikání vyzkoušeli. Poté co si studentskou firmu vyzkoušejí, budou mít jasnější představu, čím v životě chtějí být. Někdo se bude cítit dobře v roli podnikatele a někdo naopak v roli zaměstnance, ale i on bude mít jasno o fungování společností a nutnosti přinášet přidanou hodnotu pro zákazníky svého zaměstnavatele.

Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.

Otázky kladla Dominika Uhrová