L’Oréal Česká republika rozdělí 600 000 Kč mezi tři nadané vědkyně

25.01.2021

Projekt si klade si za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost a stejnou měrou poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku jejich kariéry. Projekt byl u nás poprvé realizován v roce 2006 a od té doby bylo v České republice doposud oceněno již 38 talentovaných žen, které si mezi sebou rozdělily částku v úhrnné výši 8,5 milionu korun.

Vědkyně mohou přihlašovat své projekty od 7. prosince 2020 do 28. února 2021 pomocí odkazu www.prozenyvevede.cz, kde také najdou kritéria pro přijetí. K přihlášení do projektu stačí splnit pouze dvě základní podmínky – věk do 40 let včetně a dosažený titul Ph.D. z jakékoliv vědecké oblasti.

Odborná porota, složená ze zástupců Akademie věd ČR, poté vyhodnotí všechny přihlášky a vybere finalistky postupující do 2. kola. Tyto vědkyně svůj projekt osobně představí porotě, složené z partnerů projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě (AV ČR, Česká komise pro UNESCO a L’Oréal ČR). Na základě ústních prezentací budou vybrány tři vítězky, přičemž každá z nich si odnese odměnu ve výši 200 000 Kč.