Literární soutěž - uzávěrka 15.5.2020

11.05.2020

Soutěžní kategorie:

 • Studenti 1. – 4. ročníku víceletých gymnázií, žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída)
 • Studenti SŠ

 Účastnit se mohou žáci a studenti z celé České republiky

Téma: Jak jsem zachraňoval přírodu. 

 
Uzávěrka prací: 15. 5. 2020
(Práce je možné zasílat i před tímto termínem.)

yhlášení výsledků: Bude upřesněno *
* Podrobnosti o termínu a způsobu vyhlášení soutěže budou včas oznámeny, bohužel vzhledem k nastalé situaci, není možné prozatím stanovit termín s určitostí. Děkujeme všem za pochopení.
 
 
 
Pravidla soutěže:

 1. Soutěžní prací je volný epický literární útvar
  ve formě wordovského dokumentu v maximálním rozsahu 2 normostrany formátu A4. 
 2. Každá ze soutěžních prací musí být řádně označena následujícími údaji:
  1. Jméno a příjmení,
  2. adresa bydliště,
  3. název a adresa školy,
  4. třída,
  5. ročník narození
  6. musí obsahovat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Způsob předání soutěžních prací: e-mailem na adresu: zizlavska@iqlandia.cz 
 4. Hodnocení soutěžních prací: 
  Soutěžní práce hodnotí odborná porota jmenovaná vyhlašovateli soutěže. 
  Kritéria hodnocení: Originalita, gramatická bezchybnost

 
Vyhlášeno bude 5 výherců v každé kategorii.

Přehled cen zveřejníme během února 2020.
 
Zvláštní ceny vyhlásí též: IQLANDIA, Krajská vědecká knihovna Liberec, Knihkupectví a antikvariát Fryč, Centrum Babylon a Nadace škola hrou.

Vyhlašovatel: NADACE ŠKOLA HROU Liberec a IQLANDIA, o. p. s. Liberec
 
Partneři: KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA Liberec, CENTRUM BABYLON, a. s. Liberec, Knihkupectví a antikvariát Fryč

Těšíme se na všechny příspěvky!