Logická olympiáda – registrace soutěžících a školLogická olympiáda – začala registrace soutěžících a škol

07.08.2020

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěžní kategorie

Logická olympiáda 2020 je vyhlášena pro šest kategorií:

  • Kategorie MŠ: mateřské školy,
  • Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy,
  • Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy,
  • Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3.–5. třída),
  • Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií),
  • Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště, konzervatoř atd). Maxi