MenART oznamuje změnu!

21.04.2021

Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART ohlásila změnu v obsazení příštího ročníku. Do mentorského týmu vstupuje Petr Váša – fyzický básník, hudebník, výtvarník a pedagog v jedné osobě. Ke společné práci s Petrem Vášou se mohou hlásit jak dvojice žák/student + pedagog, tak i méně početné skupiny (do 10 žáků či studentů + pedagog) – bez ohledu na typ školy, školského zařízení, DDM. Těžištěm programu bude práce s hlasem, tělem a pohybem, ale mohou se do ní zapojit i žáci a pedagogové z jiných než dramatických oborů. Především ti, kteří vyhledávají prolínání oborů a jednotlivé oborové škatulky jsou jim těsné:

„Ochutnejte fyzický poetismus. Roste na křižovatce mezi mluvou a zpěvem, tancem a pantomimou. A ve výtvarné podobě mezi kaligrafií a figurací. Jsem otevřený otevřeným lidem. Přineste si chuť do společné práce. Okořeníme to vaším nadáním, ať už je divadelní, pohybové, hudební či výtvarné. A uvidíme, co nám vyroste.“

Spolupráce spočívá ve čtyřech pracovních setkáních (první víkend v září, následně jednodenní setkání v listopadu, únoru a dubnu) a bude zakončeno společnou prezentací. Pokud byste měli zájem o roční spolupráci s tímto autorem, neváhejte a zašlete přihlášku, kterou spolu s podrobnými informacemi naleznete na stránkách www.menart.cz.

Přihlášky nejen k Petru Vášovi, ale i k mentorům z ostatních oborů je možné podávat do konce dubna!!!

Pro připomenutí:

Otevíráme čtyři obory klasické hudby: zpěv, klavír, housle a flétna (pod vedením pěvkyně, sólistky Národního divadla v Praze, Kateřiny Kněžíkové, klavíristy a docenta pražské HAMU Iva Kahánka, koncertního mistra České filharmonie a PKF – Prague Philharmonia, houslisty Jana Fišera, flétnisty a vyhledávaného pedagoga Univerzity ve Vídni a v Ostravě a konzervatoří v ČR Jana Ostrého).

Skupinu muzikálového a populárního zpěvu povede již potřetí zpěvačka Radka Fišarová.

Pro všechny hudebníky bez žánrového omezení, improvizátory a začínající skladatele je zde příležitost inspirativního vedení saxofonistou a skladatelem Marcelem Bártou.

Pro výtvarný obor jsou otevřeny skupiny pod vedením malíře Martina Velíška a ilustrátorky Lely Geislerové.

Účast v Akademii MenART je hrazena ze stipendia. Novinkou je také to, že žádáme o akreditaci do systému DVPP MŠMT ČR.