Mezinárodní setkání dětí v Bělehradě

27.02.2020

51. ročník mezinárodního setkání dětí „Radost Evropy“ se koná od 2. do 5. října 2020 v Bělehradě, organizátory jsou správa města Bělehrad a Dětské kulturní centrum v Bělehradě.  Festival „Radost Evropy“ je nositelem označení kvality EFFE 2019-2020, udělované Evropskou komisí. Motem letošního ročníku „Radost Evropy“ je „Kidopolis“, které zahrnuje téma měst, městského života, ……atd. Účastnit se mohou umělecké školy, kulturní centra, studia, kluby, asociace.  Účastníci prezentují své dovednosti prostřednictvím tance (klasický, tradiční, jazzový a moderní),  hudby (vokální skupina, pěvecký sbor, skupina nebo orchestr), nebo multimediálních představení. Skupinu soutěžících může tvořit maximálně 15 dětí ve věku 7-14 let a dvě dospělé osoby. Účastníci hradí náklady na cestu, ubytování pro děti je zajištěno v rodinách, doprovod je ubytován v hotelu na náklady organizátora.  Přihlášky je nutné podat elektronicky do 1. dubna 2020 na adresu Ivana.tabori@dkcb.rs, nebo info@dkcb.rs, účastníci budou o výsledku výběru informováni 1. května 2020.