MjUNI ukazuje svět jako zajímavé místo, které stojí za objevování

05.09.2023

Jedinečnou možnost vyzkoušet si roli vysokoškoláka nanečisto budou mít už poosmé děti díky Masarykově juniorské univerzitě (MjUNI). Nový ročník naváže na loni poprvé zavedené rozšíření věkové hranice účastníků až do 18 let.

Výuka se uskuteční celkem ve třech věkových kategoriích 9-11, 12-14 a 15-18 let. Kapacita dětské univerzity pro první a druhou kategorii je dohromady 200 studentů, pro středoškoláky je připraveno dalších 50 míst. „Pro aktuální ročník navyšujeme počet míst pro sociálně znevýhodněné. Celkem nabídneme osmnáct takových míst, přičemž pět míst rozdělí letos poprvé naše Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ mezi studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Další tři místa získají děti z dětského domova, se kterým univerzita dlouhodobě spolupracuje. Na zbývajících deset míst přijmeme děti na tzv. sociální stipendia. Díky nim mohou jejich rodiče potom zažádat o prominutí zápisného,“ přiblížila koordinátorka MjUNI Hana Lukášová.

Masarykova juniorská univerzita si i v novém akademickém roce připravila pro studenty celkem osm výukových sobot. Doplní je slavnostní imatrikulace a promoce s předáním diplomu od rektora Martina Bareše či dalších zástupců vedení univerzity. Z důvodu aktuální rekonstrukce kina Scala tentokrát neproběhne imatrikulace tradičně v těchto prostorách, ale hledá se náhradní varianta. „Součástí každé výukové soboty bude pro středoškoláky v kategorii 15 až 18 let i tzv. malý Gaudeamus. V tomto krátkém bloku představí studentům zástupci každé fakulty její studijní obory a naznačí, co vše jim může fakulta v případě vysokoškolského studia na jejich půdě nabídnout,“ naznačila Hana Lukášová.

Dále se připojí i výzkumné centrum CEITECÚstav výpočetní techniky a Centrum jazykového vzdělávání MUNI. „Pestrost vědních oborů, které fakulty a pracoviště nabízí, umožní studentům nahlédnout do oblastí humanitních, přírodovědných a technologických věd. Žáci tak mohou bádat a experimentovat v různorodých oblastech, účastnit se přednášek a workshopů pod vedením vědců a lektorů. Díky dětské univerzitě se dostanou i do míst, kam se běžně nepodívají,“ vyjmenovala Hana Lukášová.