Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci se poprvé uskutečnily kempy pro nadanou mládež

16.10.2019

Pedagogická fakulta UP v Olomouci realizovala Cyklus letních kempů pro nadanou mládež, který byl podpořen MŠMT a statutárním městem Olomouc. Tvořily jej Letní kemp biologie, výchovy k občanství, demokracii a evropanství) a English summer camp. Přípravu letních kempů koordinovala Alena Opletalová, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP, ve spolupráci s pracovníky katedry biologie, společenských věd a secí anglického jazyka ústavu cizích jazyků.

Kempy, které byly určeny nadaným středoškolákům, nabídly množství zajímavých aktivit populárně-naučnou formou a žáci si mohli vyzkoušet, jak probíhá studium na vysoké škole a k dispozici jim byla i didaktická technika a laboratoře.

Kemp biologie v termínu 19. 8.–23. 8. 2019 představil laboratorní praktika z oblasti mechorostů, molekulární biologie a genetiky jako např. izolace genomové DNA z buněk bukální sliznice či elektroforéza v agarózovém gelu, pitevní praktika bezobratlých živočichů a účastníci nahlédli také do světa řas a sinic. Žáci se účastnili i celodenní terénní biologické exkurze v NPP a PP Třesín. Lektoři měli připraveny pracovní listy, z nichž si pak žáci skládali portfolia.

Letní kemp výchovy k občanství, demokracii a evropanství, který se konal 18. 8. – 21. 8. 2019 byl realizován formou přednášek, workshopů a diskusí se zajímavými osobnostmi nejen z akademického prostředí a rovněž kulturně historickými exkurzemi v Radhošti – Pustevnách a Valašském muzeu v přírodě nebo na zámku v Hustopečích nad Bečvou. Stěžejním tématem kempu byla občanská společnost v českých zemích po r. 1989. Na konci letního kempu lektoři vybrali nejlepší esej, kterou žáci dostali za úkol napsat na téma korespondující s obsahem letního kempu.

English summer camp konaný 19. 8.–23. 8. 2019 byl zaměřen na intenzivní rozvoj jazykových znalostí a dovedností v anglickém jazyce. Každý den se účastníci věnovali různým tématům jako např. The world we live in, My house, my castle, The art of entertainment nebo Let the dreams come true a měli také možnost navštívit univerzitní britské centrum. I v tomto případě byly pro žáky připraveny pracovní listy.

Cyklus letních kempů se nakonec dostal i za hranice Olomouckého kraje, pro který byl určen původně, neboť o něj projevili zájem žáci z Jihomoravského, Pardubického či Moravskoslezského kraje.

V současné době probíhá příprava letních kempů pro nadanou mládež na příští rok a díky očividnému zájmu se pedagogocká fakulta rozhodla nabídku rozšířit o další oblasti. Kromě biologie a anglického jazyka se připravují kempy zaměřené na fyziku, techniku, německý jazyk, historii či kempy s výtvarnou či hudební tematikou. Více informací o připravovaných aktivitách pro nadané žáky sledujte na stránkách Centra celoživotního vzdělávání www.ccv.upol.cz.

Za řešitelský tým

Ing. Alena Opletalová, Ph.D., Mgr. Barbora Mlčochová