Na špičkové zahraniční univerzity míří další studenti. Brexit ani covid-19 je neodradily

15.09.2020

„Před mnoha lety jsme se rozhodli podpořit mladé lidi, kteří o něco úžasného usilují. Od té doby se naše cesty propojují a společně prosazujeme hodnoty, kterým věříme a bez kterých si život nelze představit – odvahu, svobodu a vzdělání. Letošní jedenáctý ročník programu Scholarship předčil všechna naše očekávání a já i můj manžel jsme rádi, že toho můžeme být součástí,“ říká předsedkyně správní rady nadace Bakala Foundation Michaela Bakala.

Do jedenáctého ročníku programu Scholarship se letos přihlásilo 244 studentů. O konečném výběru 11 studentů bakalářského a 5 studentů magisterského studia rozhodla odborná komise ve dnech 8. a 9. září 2020. Mezi všemi 244 uchazeči o stipendium byl největší zájem o studium společenských věd (42 % uchazečů) a přírodních věd (25 % uchazečů). Oproti loňsku mírně vzrostl počet adeptů, kteří chtějí v zahraničí studovat technické vědy a umělecké obory.

„Ve srovnání s loňským rokem počet přihlášek mírně vzrostl, což bylo pro nás příjemné překvapení. Jsme moc rádi, že se studenti nenechali odradit brexitem ani celosvětovou pandemií a jdou si za svými sny,“ uvádí ředitel nadace Bakala Foundation Václav Pecha.

Brexit studium prodraží

Zejména brexit přitom studium na britských univerzitách podstatně zkomplikuje. Po vystoupení Velké Británie z Evropské unie se školné zvýší, v některých případech až pětinásobně. Poplatek za bakalářské studium dosud činil okolo 9 250 liber za rok. Od akademického roku 2021/2022 by studenti měli nově platit 20 tisíc až 60 tisíc liber v závislosti na zvoleném oboru. Navíc zmizí možnost výhodných státních půjček, k čemuž je nutné připočítat i další náklady na víza či zdravotní pojištění.

Mezi všemi 244 uchazeči o stipendium byl největší zájem právě o britské univerzity. Nejžádanější byly Oxford, Cambridge, Edinburgh a dále londýnské univerzity: University College London, King’s College London, Imperial College London a London School of Economics and Political Science.

Například na University of Cambridge v loňském akademickém roce studovalo celkem přes 23 tisíc studentů, přičemž téměř 42 % tvořili studenti ze zahraničí. Českých studentů na univerzitě bylo celkem 76. Celkem 49 Čechů pak studovalo v loňském akademickém roce na University of Oxford, kde z více než 24 tisíc studentů tvoří ti zahraniční 40,5 %.

Bakala Foundation nové podmínky průběžně vyhodnocuje a poskytuje rady studentům i rodičům, aby se s nimi mohli co nejlépe vyrovnat. Nadace jako první v Česku iniciovala vznik pracovní skupiny, které se účastní mimo jiné zástupci velvyslanectví Velké Británie nebo University of Cambridge. Z jednání vyplynulo, že ty nejznámější a finančně nejsilnější britské univerzity zvažují zřízení speciálních stipendií pro studenty ze střední a východní Evropy, která by zvýšené náklady alespoň do určité míry kompenzovala. O tyto studenty nechtějí přijít, oceňují jejich excelentní studijní výkony a pracovní nasazení.

Nejen Velká Británie

Nadace zároveň vyhledává perspektivní evropské univerzity, s nimiž plánuje navázat užší spolupráci. Chce tak přiblížit studentům finančně dostupnější, nicméně stále vysoce kvalitní studium v Německu, Nizozemsku, Švýcarsku nebo Francii. Uchazečům například doporučuje pro studium technických oborů ETH Zürich, Delft, Groningen nebo Karlsruhe, zatímco například Sciences Po nebo pařížská univerzita Sorbonne vynikají ve společenských a humanitních oborech. Evropské univerzity ostatně brexit vnímají jako velkou příležitost. Podle posledních statistik OECD studuje v celé Evropě přes 11 tisíc mladých Čechů.

„Motivovaným uchazečům doporučujeme, aby se nadále do Británie hlásili a dopředu nic nevzdávali. Je však důležité mít plán B, tedy třeba některou z dalších evropských univerzit pro případ, že by se uchazeči o studium nepodařilo sehnat všechny potřebné finance,“ vysvětluje Václav Pecha.

Druhou nejoblíbenější destinací pro studenty hlásící se do programu Scholarship zůstávají tradičně USA, a to především Stanford a Columbia University. V poslední době zájem o toto studium klesal, což bylo způsobeno jeho vysokou cenou a velkou vzdáleností od domova, která byla pro řadu studentů překážkou. Po brexitu se však školné na britských univerzitách dostane na srovnatelnou úroveň se školným v USA, a tak lze očekávat, že řada studentů jako alternativu zvolí právě Spojené státy.

Covid-19 opět ztíží výuku

Pandemie ovlivnila naprostou většinu stávajících stipendistů. V podstatě všechny univerzity na jaře přešly do on-line režimu výuky, seminářů i zkoušek, velmi často došlo i ke kompletnímu uzavření kampusů včetně studentských kolejí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji bude covid-19 studium výrazně ovlivňovat i v začínajícím školním roce. Školy volí mezi dvěma variantami: distanční výukou, stejně jako na jaře, a smíšenou výukou. U té jsou klasické přednášky ve velkých aulách nahrazeny on-line přenosy, nicméně semináře a menší pracovní skupiny mají prezenční formu.

Po vypuknutí pandemie zmapovala Bakala Foundation situaci všech svých stipendistů. Asi u 12 z nich, kteří pocházejí z nízkopříjmových rodin, se objevily závažnější komplikace finančního rázu a nadace jim nabídla pomoc ze svého emergency covid fondu. V jednom případě šlo o úhradu nákladné léčby koronaviru, kterou standardní zdravotní pojištění v zahraničí nepokrývalo, jinak však šlo typicky o problémy s hledáním a financováním náhradního ubytování.

Covid-19 ovlivnil i uchazeče o stipendia – někteří z nich museli odcestovat z Česka dříve, aby vyhověli požadavku 14denní karantény před zahájením studia, a pohovorů se účastnili on-line formou.

Scholarship pomáhá už 11 let

Od roku 2010 pomohla nadace Bakala Foundation již 171 studentům z České republiky, kterým na kvalitní vzdělání na celkem 50 zahraničních univerzitách přispěla částkou přes 140 milionů korun. Kromě evropských a amerických univerzit si vybrali třeba také studium v Izraeli či na Novém Zélandě.

Výběrové řízení programu Scholarship je dvoukolové. V prvním kole posoudí všechny přihlášky osmičlenná odborná komise a vybere nejlepší uchazeče, kteří postoupí do druhého kola a absolvují osobní pohovory s výběrovou komisí. Ke kritériím výběru patří vynikající studijní výsledky, nadšení pro daný obor a také zájem o svět kolem sebe. Řada uchazečů provozuje mimo školu zajímavé volnočasové aktivity, nejčastěji ve společenské, sportovní nebo umělecké oblasti.

Řada stipendistů již svá studia ukončila. Někteří se věnují výzkumu, jiní jsou aktivní ve veřejné, neziskové nebo soukromé sféře, a to v Česku i v zahraničí. K bývalým stipendistům nadace patří například Sara Boutall, archeoložka a antropoložka a dnes odbornice na umělou inteligenci, Zuzana Vikarská, odbornice na ústavní právo, či světově uznávaný klavírista a skladatel Tomáš Kačo.


Více o programu Scholarship:

www.bakalafoundation.org/programy/scholarship

Fotografie ke stažení:

www.bakalafoundation.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/BF_Program-Scholarship-2020_foto.zip
Autor: Ondřej Besperát, Bakala Foundation

 

 

Kontakt:

Katarína Svitková, manažerka programu, svitkova@bakalafoundation.org, +420 725 574 843
Tereza Šritrová, PR manažerka, sritrova@bakalafoundation.org, +420 601 593 949