NIDV spolupořádal konferenci o budoucnosti vzdělávání

29.03.2019

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) spolupořádal společně s Mensou ČR, Nakladatelstvím Fraus a spolkem Svět vzdělání druhý ročník konference s názvem Vzdělání pro budoucnost. Akce pro zhruba 450 lidí nabídla 84 přednášek a workshopů z různých oblastí vzdělávání. NIDV na úspěšné a příznivě hodnocené konferenci zastupovala náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry Irena Hošková společně s pracovníky Talentcentra.

Na dvoudenní konferenci si oblast zájmu našel opravdu každý. Odborníci z řad akademické sféry, veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, pedagogů a dalších organizací přinesli účastníkům celou řadu témat. Hovořilo se mimo jiné o informativním myšlení, digitální výuce, rozvoji potenciálu učitelů i dětí nebo o výzvách, které stojí před českým vzdělávacím systémem. Konferenci za MŠMT podpořil ředitel odboru pro mládež Michal Urban.

Jeden ze samostatných a jednotících tematických prvků představovala podpora nadání, kterou se intenzivně zabývá Mensa ČR i Národní institut pro další vzdělávání. Irena Hošková v uvedené souvislosti přednášela o celonárodní Koncepci rozvoje nadání a o její aktualizaci chystané s platností od roku 2021.

„Jsem velmi ráda, že se NIDV podílel na organizaci tak významné akce. Koncepce přestavuje velkou příležitost pro formulování základních předpokladů a potřeb ve sféře podpory nadání a rozvoje potenciálu dětí, žáků i studentů. Společné know-how umožňuje dodávat četné impulsy k vytvoření podmínek pro celkové zlepšení situace,“ uvedla Irena Hošková s tím, že akce je pro institut a jeho Talentcentrum rovněž vhodnou příležitostí navazovat a udržovat kontakty s klíčovými odborníky i prezentovat činnost veřejnosti.

Konference Mensy ČR zabývající se problematikou rozvoje nadání mají dlouholetou tradici. První se uskutečnila už v únoru 2007. Tradici založil tehdejší předseda Mensy ČR Václav Fořtík a od roku 2012 na něj navázali další organizátoři. Účastníci akci kladně hodnotí také pro její širokou nabídku, erudici a využitelnost v praxi.

Více informací o konferenci včetně ohlasů účastníků naleznete na webu Mensy ČR