Okresní kolo - doporučená literatura

16.12.2019

EFMERTOVÁ M. Dějiny v obrazech. České země 1848 – 1918. 1995. Praha: Albatros.

Pro studium k okresnímu kolu lze použít jednodílné České země 1848-1918 z řady Dějiny v obrazech, Marcela C. Efmertová (nakl. Albatros). Informace, které jsou v knize, jsou převedeny do podoby interpretačních otázek v DĚO. Čili jsou použity v zadání, a nebo jsou součástí odpovědí. Pro úspěšné vyřešení úkolu není třeba tuto knihu dopodrobna studovat, ale pracovat při řešení úkolů s informacemi, které jsou např. také v této knize, kterou použili tvůrci otázek jako zdroj. Obdobnou faktografii lze studovat z kterékoli jiné publikace o období 1848-1918.