Otevřená věda Akademie věd ČR: Studentské vědecké stáže

24.04.2019

Od roku 2016 jsou do nabídky stáží kromě přírodních a technických věd zařazeny také vědy humanitní a společenské. V nabídce je více než 200 registrovaných témat z nejrůznějších vědních oborů: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, práva, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další. Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice v délce 12 měsíců. Do projektu se mohou přihlásit studenti středních škol.

Vše o projektu naleznete na www.otevrenaveda.cz.

 Kontakt:
 
Mgr. Zuzana Všetečková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00  Praha 1
 
tel.: +420 221 403 815

Projekt je financován Akademií věd České republiky.