Pište dějiny - prázdninová literární soutěž

10.08.2021

Téma: poezie, próza, drama či volný styl na zadaná témata i na volné téma související s historií.

Téma:

Stejně jako minulý rok přijímáme všechny literární texty, které v nejširším slova smyslu souvisí s historií, nicméně jsme se v tomto roce rozhodli navíc a pro zpestření navrhnout několik témat.

Témata jsou záměrně velice abstraktní a nemají autory a autorky nijak omezovat, ale naopak je inspirovat. Jsou také inspirována historickými událostmi českých dějin, ale budeme velmi rádi, když je pojmete jakkoli kreativně a rozhodně se vaše texty nemusí týkat českého nebo evropského prostředí.

Je stále možné zasílat příspěvky na volné téma ve volném stylu. Rozhodně není v našem zájmu nějaké texty odmítat a vítěze a vítězky budeme vybírat ve všech kategoriích (poezie, próza, drama + prestižní volný styl). Je tedy celkem pravděpodobné, že pokud si zvolíte nějaké téma, budete mít větší šanci na výhru. Jsme také stále jen malá soutěž a je možné, že se tento experiment nezdaří a budeme některé kategorie při hodnocení slučovat, nicméně stále chceme ocenit co nejvíce autorů a autorek.

Próza - Inspirováni výročím 1100 let od úmrtí kněžny Ludmily jsme zvolili téma Mučednice (případně Mučedník/Mučedníci).

Drama - Inspirováni výročím 400 let od poprav na Staroměstském náměstí jsme zvolili téma Exekuce.

Poezie - Inspirováni výročím 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského jsme zvolili téma Útlak a vzdor.

Forma příspěvků:

V tomto roce opět uvítáme všechna poetická, dramatická, prozaická a další literární díla. Hodnocena budou po umělecké stránce, tedy nikoliv například jejich odbornost.

Omezte prosím vizuální úpravy textu na nutné minimum. Při hodnocení bude brána v potaz pouze literární stránka textu. Nepřikládejte ani žádné ilustrace.

Ač nechceme autorky a autory omezovat v tvůrčím zápalu, pro porotu bude ideální, pokud se omezíte na maximálně 20 normostran textu. Navíc, v případě, že se rozhodnete zasadit do dějin svá poetická díla, neposílejte nám přes dvanáct jednotlivých básní. Na druhou stranu, díla mohou být minimalistická, jak jen uznáte za vhodné.

Pravidla odevzdání:

Přihlásit se můžou všichni milovníci a milovnice historie. Soutěž rozhodně není jen pro členstvo spolku nebo studentky a studenty historie.

Díla odevzdávejte do 31. 8. 2021. Pokud příspěvek odešlete do 30. 8. 2021 bude vám jeho přijetí do uzávěrky potvrzeno.

Autoři a autorky mohou zasílat po jednom příspěvku do každé kategorie (tedy celkem 4 příspěvky). 

Příspěvky ve formátu doc., nebo docx. nám zasílejte na adresu obscura@ffabula.cz s předmětem „soutěž“.

Díla nepodepisujte a své jméno uveďte v mailu, nicméně se nenechte omezovat v tvorbě, a pokud bude autorství jakkoli patrné, porota na něj nebude brát zřetel. V názvu jednotlivých souborů, nebo v jejich samotných textech také uveďte, do jaké kategorie patří (na jaké téma jsou napsané).

Posílejte nám jen zatím nepublikované texty a samozřejmě se musí jednat o autorská díla.

Ceny a vyhlášení výsledků

Jak už bylo řečeno, soutěží se v několika kategoriích a (z pohledu amatérské poroty) nejzdařilejší příspěvky budou oceněny hmotnými cenami.

Vybraná díla budou v závislosti na kapacitě otištěna v časopise studentů historie Obscura (zasláním do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s publikací a zveřejněním na internetových stránkách časopisu).

Výsledky budou zveřejněny na stránkách soutěže 18.9. 2021. Oficiální vyhlášení proběhne na nejbližší neformálním setkání Spolku studentů historie FF UK – FFabula po tomto datu.

Věk: neomezeno

Rozsah: max. 20 NS

Uzávěrka: 31. srpna 2021

https://www.facebook.com/Pi%C5%A1te-d%C4%9Bjiny-Liter%C3%A1rn%C3%AD-sout%C4%9B%C5%BE-108444770949360/