Pozvánka na Setkání krajské koordinační skupiny ve Zlíně

15.06.2023

Cílem akce je sdílení novinek v problematice péče o nadané děti, žáky a studenty ve Zlínském kraji a podpora spolupráce mezi členy KKS. Úvodem bude dán prostor členům KKS prezentovat novinky a nabídky aktivit ve vztahu k problematice péče o nadané. Hlavní část programu bude věnována tématu Práce s diferencovanou třídou se zaměřením na nadané žáky.

Akce je vhodná pro vedoucí pracovníky a pedagogy školských institucí a institucí zájmového vzdělávání, školní koordinátory podpory nadání a další odborníky propagující zkvalitnění péče o nadané děti, žáky a studenty.

Lektorkou je Mgr. Lenka Ondráčková. 

Datum a místo konání: 14. září 2023, 13.00 - 15.00 (NPI ČR Zlín)