Příběhy hlínou překryté

10.08.2021

Téma: historická povídka na téma příběhy vody Věk: od 15 let, do 15 let Rozsah: max. 10 NS Uzávěrka: 30. září 2021 Literární soutěž pořádá Spolek studentů archeologie Masarykovy univerzity.

Pravidla

1. Formát příspěvku do soutěže je povídka.

2. Povídka se má držet historického tématu. Fanfikce, stejně jako jakékoliv jiné prvky, které jsou předmětem duševního vlastnictví, se z důvodu ochrany autorských práv zakazují.

3. Každý soutěžící může poslat maximálně 1 povídku.

4. Soutěžící uvede své jméno, přijmení (obé je možno nahradit pseudonymem), kategorii ve které chce soutěžit a uvedení mailové adresy kterou bude možné kontaktovat soutěžícího nazpět.

5. Povídka bude zaslána ve formátu PDF na E-mail: pribehy.hlinou.prekryte@seznam.cz

6. Jakékoliv plagiátorství je nepřípustné a taková povídka bude automaticky diskvalifikována.

7. Soutěže se nesmí účastnit povídky kdykoliv v minulosti či v průběhu soutěže zveřejněné v tištěné podobě, nebo, které jsou v době až do vyhlášení výsledků účastny v jiné soutěži, nebo se v minulosti v nějaké soutěži umístily, nebo povídky pornografické.

8. Soutěžící do 15 let věku soutěží v kategorii A.

9. Soutěžící nad 15 let věku soutěží v kategorii B.

10. Rozsah povídky je DO 10 (nebo 20 000 znaků bez mezer) normostran pro kategorii A a 10 (Nebo 20 000 znaků bez mezer) normostran pro kategorii B.

11. Povídky, které nedodrží pravidla soutěže, mohou být ze soutěže vyloučeny, a to i zpětně, pokud vyjde porušení pravidel najevo dodatečně. V případě formálních nedostatků budou tyto posouzeny předsedou poroty, který má právo dle jejich závažnosti rozhodnout o sankcích.

12. Autoři povídek berou na vědomí, že mají povinnost dodržovat platné právní normy a za jejich porušení nesou zodpovědnost. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené porušením právních předpisů ze strany autorů.

13. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změny v časovém rozvržení soutěže, nebo provedení některých cen.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat pravidla soutěže či soutěž zrušit.

15. Zasláním své povídky na náš email souhlasíte s bezplatným, bezpodmínečným, celkovým, nebo částečným zveřejněním na facebookových stránkách soutěže, případně v dalších médiích. Autoři zasláním povídky stvrzují, že nejsou nikde smluvně nebo jinak omezeni nakládat se svým dílem.

Hodnocení

Hodnocení probíhá anonymně. Každé povídce budou jednotlivými porotci přiděleny body.

Zvítězí povídka, která obdrží nejvyšší počet bodů. Při shodě bodů zvítězí povídka, která obdrží více maximálních hodnocení. Při shodě i této varianty rozhoduje celkově porota hlasováním.

Hodnoceno bude prvních 10 povídek v každé kategorii (tento počet může být po uvážení porotců změněn).

Časový harmonogram

30.9. 2021: Konec přijmu povídek

30.9. až 31.12.: Vyhodnocení autorských děl

Leden 2022: Vyhlášení výsledků

https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy-hl%C3%ADnou-p%C5%99ekryt%C3%A9-103496598587629/