Proběhlo online ústřední kolo Turnaje mladých fyziků

29.04.2021

S přispěním Fyzikálního ústavu, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje proběhla online formou soutěž Turnaj mladých fyziků, v níž se utkávají pětičlenné týmy středoškolských studentů. (15. a 16. března 2021 regionální kola, 15. a 16. dubna 2021 ústřední kolo). Účastníci prezentovali vynikající řešení a vedli se soupeři vědecké diskuse na velmi vysoké úrovni; tyto byly hodnoceny osmičlennou odbornou porotou. Ve vyrovnaném souboji zvítězil tým TALNET, který získává právo reprezentovat Českou republiku na mezinárodním kole v Gruzii. Druhé místo obsadil tým z Mendelova gymnázia Opava, a na třetím místě se umístil tým z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze. Účastníci prezentovali vynikající řešení a vedli se soupeři vědecké diskuse na velmi vysoké úrovni; tyto byly hodnoceny osmičlennou odbornou porotou. Ve vyrovnaném souboji zvítězil tým TALNET, který získává právo reprezentovat Českou republiku na mezinárodním kole v Gruzii. Druhé místo obsadil tým z Mendelova gymnázia Opava, a na třetím místě se umístil tým z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze.

Turnaj mladých fyziků je mimořádně náročnou soutěží, pro níž týmy dlouhodobě připravují řešení 17 úloh s velmi obecným zadáním; spolupráce členů týmu tak je jedním z předpokladů úspěchu. Ačkoliv tato byla vzhledem k protiepidemickým opatřením zásadně ztížena, soutěžícím se podařilo tuto překážku překonat a předvést úžasné výsledky svého bádání.

Na ukázky z přípravy soutěžících se můžete podívat na stránkách soutěže na adrese https://tmf.fzu.cz/.

Mimořádné uznání a dík zasluhují vedoucí týmů, kteří týmy připravovali navzdory velmi komplikované situaci ve školství.